Skip to main content

Pripravujeme hravú detskú knižku, plnú milých básničiek a krásnych farebných ilustrácií.

Je to osobný projekt, v ktorom sme s manželkou Lindou skĺbili to, čo máme radi: humor, fantáziu, minimalizmus, grafiku, farby, vizuálne a aj slovné hračky. Knižka je určená v prvom rade malým deťom. Okrem budovania slovnej zásoby prostredníctvom krátkych básničiek, môžu na nej trénovať rozlišovanie farieb, hľadanie a pomenovávanie predmetov a v neposlednom rade vymýšľanie – lebo to im určite pôjde najlepšie.