Skip to main content

Prvý výstavný projekt po rekonštrukcii Novej synagógy prepojí fyzickú prácu a umeleckú a architektonickú reflexiu.


Nová synagóga v Žiline
Otvorenie výstavy: 9. – 10. jún 2017
Trvanie výstavy: 11. jún – 22. júl 2017


Bolka, Katarina Burin, Martin Groch, Tomáš Libertíny, Jakub Kopec, Martin Piaček, PLURAL, Magda Stanová, Studio Miessen, Peter Szalay, The Society for Nontrivial Pursuits, Martin Zaiček


Kurátor: Ivana Rumanová


Pracovná výstava je našim pokusom, ako sa vysporiadať s priestorom Novej synagógy. S jeho váhou, historickou a architektonickou, s jeho krásou a významom, s mierou jeho pamiatkovej ne/dotknuteľnosti a aj s dokončením jeho rekonštrukcie, ktoré nás teší a zároveň núti premyslieť, aký typ kultúrneho priestoru otvárame. Pre koho, z akých zdrojov, za akých podmienok. Chceli sme, aby umelecká a teoretická reflexia neboli oddelené od fyzickej práce na rekonštrukci, ale aby boli jej špecifickou súčasťou.

Rezidencie prizvaných umelcov, architektov a teoretikov zo Slovenska aj zahraničia sa preto uskutočnili paralelne s rekonštrukčnými prácami. Spolu s nimi aj so širokou verejnosťou skúsime počas Pracovnej výstavy uvažovať, ako možno pristupovať k Behrensovi a k modernistickej architektúre bez toho, aby sme skĺzli k nekritickej adorácii. Ako spracovať komplikovanú históriu Novej synagógy a nevytesniť pri tom niektoré jej vrstvy.

Skúsime premyslieť, ako pôvodne hierarchizovaný a sakrálny priestor komunikuje s víziou otvorenej kultúrnej inštitúcie. A takisto špekulovať o radikálnej zmene perspektívy, ktorá smeruje od človeka k zvieratám, algoritmom, umelej inteligencii, mikroorganizmom a iným ne-ľudským faktorom v umení, filozofii, dizajnu, ale aj v každodennosti. Od modernistických vízií univerzálneho ľudského pokroku sa tak dostávame k súčasným posthumánnym teóriám, ktoré hlásajú, že antropocén končí. A to by na začiatok stačilo.