Skip to main content

Vytvorili sme logo pre prekrásny Rosenfeldov palác, jednu z najkrajších kultúrnych pamiatok Mesta Žilina.


Samotné logo je inšpirované secesnou architektúrou budovy Ignáca Rosenfelda. Idea obohatiť logo o sústavu hviezdičiek vznikla po vzhliadnutí secesného stropného svietidla, lustra, ktorý sa zachoval vo výbornom stave ako jeden z mála artefaktov danej pamiatky, nepredal sa v dražbe pri rozpredávaní nábytku a zariadenia Rosenfeldovcov a aj v súčasnosti zdobí strop hlavnej sály. Logo bolo vytvorené v spolupráci s Doc. Pavlom Chomom, akademickým maliarom a vedúcim katedry dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem loga sme pre Rosenfeldov palác vytvorili aj kompletnú grafickú identitu a dizajn manuál. Ďalším výnimočným prvkom dopĺňajúcim dizajn manuál Rosenfeldovho paláca je písmo INKA od slovenského typografa Samuela Čarnokyho, ktoré vyhralo Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský komunikačný dizajn 2016. Celú grafickú a komunikačnú identitu sme nastavili v jednotnej jednoduchej, reprezentatívnej a čistej línii, či už ide o brožúry, letáky, grafické spracovanie výstavných panelov, pečiatok a ďalších marketingových materiálov.


Ukážka Dizajn manuálu: