Skip to main content

Opevnenia na Liptove – refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredoveku od Martina Furmana, je zatiaľ najhrubšou knižkou z nášho ateliéru. 430 – stranová, jedinečná monografia, odhaľujúca dávnu minulosť Liptova je plná zaujímavých informácií z dejín a archeologického bádania na Liptove. Okrem obrázkov, textov a fotografií v knižke nájdete aj rôzne grafické hračky. Pútavo zakomponované vtipné ilustrácie vychádzajúce z konkrétnych dobových obrázkov sme s citom vytvorili tak, aby doplnili a obohatili grafickú stránku knižky.