Skip to main content

Sme známi hlavne tvorbou logotypov. Tvorba loga nás veľmi baví. A to hlavne z dôvodu, že sme pri zrode alebo prerode/redizajne niečoho nového, niečoho, čo obsiahne celú značku, spoločnosť či produkt do konkrétnej jednoduchej a jednotnej pútavej podoby. Logo navrhujeme vždy na mieru tak, aby bolo funkčné, výstižné, nápadné, zapamätateľné a klient s ním nemal starosti.