Skip to main content

Workshop o kompostovaní na Základnej škole Martinská v Žiline

S nadšením sa s vami delíme o zážitky z nedávneho workshopu o kompostovaní, ktorý sme organizovali na základnej škole Martinská v Žiline. Tento workshop bol jedinečnou príležitosťou pre deti, aby sa dozvedeli viac o procese kompostovania a o tom, ako môžeme všetci prispieť k udržateľnejšiemu svetu.

Spolupráca s OZ Kompostujme

Veľkým prínosom pre tento workshop bola spolupráca so zakladateľom OZ Kompostujme. Tento skvelý projekt sa venuje šíreniu povedomia o kompostovaní a jeho výhodách. Naši malí účastníci mali možnosť stretnúť sa s odborníkom, ktorý im pútavo vysvetlil, prečo je kompostovanie dôležité a ako môžu aj oni doma začať kompostovať. My sme prispeli k workshopu svojím umením. Po teoretickej časti a praktických ukážkach kompostovania sa deti zapojili do kreatívneho procesu. Vytvorili úžasné motívy na nové tričká, pričom najväčší dojem na nich zanechali práve dážďovky – neodmysliteľní pomocníci v procese kompostovania. Ich farebné a hravé návrhy dokonale vystihli podstatu a zábavu, ktorú kompostovanie prináša.

Výsledky a ohlasy

Výsledkom workshopu bolo nielen množstvo nových vedomostí a zážitkov pre deti, ale aj originálne tričká, ktoré sme následne vyrobili. Tieto tričká nielenže potešili mnoho ľudí, ale tiež pomohli zvýšiť povedomie o OZ Kompostujme a o našich aktivitách. Deti boli nadšené, že mohli prispieť svojou tvorivosťou a ukázať, že aj oni rozumejú dôležitosti ochrany životného prostredia. Tričká, ktoré vznikli vďaka ich kreatívnym návrhom, sa stali symbolom našej spoločnej snahy o udržateľnosť a ochranu prírody.

Záver

Workshop o kompostovaní na základnej škole Martinská v Žiline bol obrovským úspechom. Deti sa nielenže naučili veľa o kompostovaní, ale tiež zažili, ako môžu svojimi aktivitami pozitívne ovplyvniť svoje okolie. Spolupráca so zakladateľom OZ Kompostujme bola pre nás veľkou inšpiráciou a veríme, že aj pre všetkých zúčastnených.

Kompostujme, priatelia! Každý z nás môže prispieť k lepšiemu a udržateľnejšiemu svetu. Pokračujme v šírení tejto dôležitej myšlienky a inšpirujme aj ďalších k tomu, aby sa pridali k nám.