Skip to main content

Knižku Elektrárne sme vytvorili na základe požiadavky developerskej spoločnosti Istrofinal. Predstava klienta zahŕňala produkt, ktorý by slúžil ako propagácia bytov v novo-zrekonštruovanej pozoruhodnej funkcionalistickej stavbe Elektrární. V spolupráci s výtvarníčkou Danielou Krajčovou ml., historikom Petrom Štánskym a metodikom Krajského pamiatkového úradu Vladom Majtanom tak vznikla dizajnová knižka o histórii Elektrární.