Skip to main content

Vysokoškolská učebnica Úvod do sociológie od kolektívu autorov z vydavateľstva Žilinskej univerzity približuje študentom vysokých škôl na približne 200 stranách sociológiu ako spoločenskú vedu. Venuje sa najdôležitejším témam každodenného života človeka a ľudskej spoločnosti, ako aj samotnej podstate sociológie, jej vzniku a vývoju. Kniha je prvou ucelenou učebnicou sociológie vydanou na Žilinskej univerzite. Jej autorský kolektív prekračuje hranice žilinského regiónu a Slovenska.