Skip to main content

Zapojili sme sa do sútaže o nové logo mesta Kremnica.

Príbehy a hlavné myšlienky našich dvoch súťažných lôg si môžte prečítať.


Logo znázorňuje dve veže stredovekého Mestského hradu, ktorý sa nachádza v centre mesta a je jedným z jeho najvýraznejších symbolov. Šikmé strechy svojím spojením vytvárajú symbolické písmeno M ako MESTO. Z okna veže sa “pozerá” človek a jeho “uhol pohľadu” spolu s oknom vytvárajú pomyselné písmeno K ako Kremnica. Hravou formou logo obrazne znázorňuje obyvateľa Kremnice pozorujúceho z veže mesto, jeho príbehy a aktuálne dianie. Zámerom návrhu je vystihnutie prívlastku mesta: „KREMNICA, MESTO PRÍBEHOV“.Návrh loga je typografického charakteru. Pozostáva s písmena a grafickej mapy centra mesta Kremnica. Hlavný akcent je kladený na silné a rázne písmeno „K“ (bold rez, font INKA) ako Kremnica. „K“ prepletené cestičkami symbolizujúcimi hlavné Štefánikove námestie, na ktorého uličkách sa po dlhé stáročia odohrávajú príbehy Kremnice a sú na ňom situované takmer všetky dôležité prvky a inštitúcie mesta: neskoro-baroková stavba Morový stĺp Najsvätejšej Trojice, Mestsky úrad, Mincovňa, Múzeum mincí a aj stredoveký Mestský hrad. Je to to pravé centrum Kremnice a Kremničanov. Práve preto sme ho zvolili ako druhý nosný grafický prvok loga.