Skip to main content

štvrtok – sobota, 29. – 31. 1. 2015 / Stanica Žilina-Záriečie 

Jeden svet 

festival dokumentárnych filmov o ľudských právach

Filmový festival, ktorý dokumentuje, pozoruje, ukazuje, poukazuje, učí a trochu aj mení svet. Počas troch dní vám ponúkne aktuálne témy investigatívnej žurnalistiky, témy neustále pretriasané, ale aj tie, o ktorých ste nevedeli, či nechcete vedieť, ale dotýkajú sa vás. Filmy, ktoré vás nenechajú na pokoji. Festival s obsahom.

25 rokov po… sa nebudeme primárne venovať pádu komunizmu, ale budeme riešiť tému s týmto dejinným skokom spätú – slobodu. Nejde len o slobodu prejavu, stretávania sa, ale aj voľby života. Hlavne popri urputnom boji za tradičnú rodinu, ktorý bude počas nášho festivalu vrcholiť, sa ukazuje, že sloboda voľby je stále otázna a rozdielne chápaná v rôznych komunitách. Pretože sloboda značí aj slobodu obmedzovať slobodu. Zameriame sa na chýbajúcu, prekypujúcu či nevyužitú slobodu života v komunite, slobodu nekonečného čerpania prírodných zdrojov, súčasné geopolitické konflikty, ktorá obmedzujú slobodu poznania, života, slobodu tvorby, ale aj slobodu práce.

Festival sa bude opäť odohrávať na viacerých miestach Žiliny, uskutočnia sa dve diskusie, prednášky, queer párty, špeciáne programy pre rodiny s deťmi a najmä budeme servírovať množstvo nových informácií.

Prehliadku pripravujeme v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození.

www.jedensvet.sk