Skip to main content

streda 11. 2. 2015, 19.00 / Stanica Žilina-Záriečie 

Klavírny recitál

Novú sezónu klavírnych recitálov na Stanici otvárame „dvojrecitálom“ Maroša Klátika. Ide o zriedkavý počin, ktorý bezpochyby nadchne priaznivcov Bachovho kompozičného majstrovstva. Rozsiahla sada prelúdií a fúg je súčasťou povinnej literátury na všetkých stupňoch hudobného vzdelávania a žiaľ, predstavuje tú menej obľúbenú časť skúškového repertoáru. Klavirista Maroš Klátik svojou dramaturgiou rúca tieto predsudky a ponúka II. diel v ucelenom hudobno-interpretačnom umeleckom akte. Srdečne pozývame na uvedenie diela, s ktorým sa – v princípe – začali písať dejiny „pianizmu“.

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Das Wohltemperierte Klavier II (140 min s prestávkou)

„Dobre temperovnaný klavír, dvojdielna zbierka prelúdií a fúg vo všetkých tóninách, korunuje Bachove geniálne dielo pre klávesové nástroje. Z novoobjavených historických prameňov vieme, že Johann Sebastian Bach hral a dokonca aj koncertoval na vtedy novom a zatiaľ málo rozšírenom nástroji – čembale s kladivkami a bez brčiek (čiže kladivkovom klavíri). Napriek tomu musíme slovo klavír v názve zbierky vnímať v širšom kontexte všetkých klávesových nástrojov (klavichord, čembalo, organ, klavír). Každý nástroj mal svoje výhody, ktoré Bach dokázal v jednotlivých skladbách využiť. Aj preto majú niektoré prelúdia a fúgy charakter organový, čembalový, či dokonca vokálny a inštrumentálny. Ktorýkoľvek z klávesových nástrojov môže byť charakterom napodobnený, pokiaľ má interpret jasnú vnútornú predstavu o diele.“ (Maroš Klátik)

Maroš Klátik študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana a na JAMU v Brne pod vedením Aleny Vlasákovej a Jana Jiraského. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v odbore hudobné umenie – hudobná interpretácia u Idy Černeckej.

K jeho súťažným úspechom patrí čestné uznanie na súťaži slovenských konzervatórii v roku 2000 a 2002. Ďalej 1. miesto a titul laureáta na The International Competition of Young Performers 2006 Viedeň, 1. miesto a titul laureáta na Kaukko Sorjonen Foundation 2008, Jyväskylä, Fínsko, Yamaha Music Fundation of Europe YMFE 2008 1. miesto.

Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu nemeckej a francúzskej piesne v Lübecku pod vedením Rudolfa Jansena a Christy Pfeiler. Zúčastnil sa tiež majstrovských kurzov v Meissen, kde získal cenu Rotary clubu. V roku 2007 bol štipendistom na Hochschule für Musik v Drážďanoch v triede Arkadiho Zenzipera. Bol sólistom Moravskej filharmónie Olomouc, Janáčkovho akademického orchestra, Filharmónie Bohuslava Martinů, Západočeského symfonického orchestra Mariánske Lázne a Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.

Ako sólista a komorný hráč účinkoval na mnohých hudobných festivaloch ako Janáčkov festival Brno, Galéria hudby Nitra, Musica nobilis Spiš, Pianoforte fest Meissen, Pažaislio muzikos festivalis Kaunas – Litva, Chopin festival Gaming – Rakúsko, EPTA. Je pravidelným hosťom festivalu Albrechtína (Ne)známa hudba. V roku 2013 bol hosťom najväčšieho slovenského hudobného festivalu – Bratislavské hudobné slávnosti. V roku 2014 vydal svoje prvé CD, na ktorom prezentuje hudbu slovenskych autorov V. Godára a M. Burlasa. Koncertoval v mnohých krajinách Európy, USA a Ázie. Pedagogicky pôsobil na JAMU v Brne a Konzervatóriu v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako asistent na VŠMU v Bratislave.