Skip to main content

Naše 2 % už po niekoľkýkrát poputujú na pomoc zvieratkám. Dobrovoľníci zo záchrannej stanice EKO centrum Zázrivá pomáhajú poraneným, chorým voľne žijúcim živočíchom a opusteným mláďatám. Zaoberajú sa ich liečením, rehabilitáciou a prípravou na vypúšťanie vyliečených jedincov do prírody. 


K čomu použije Eko centrum Vami darovaný podiel dane?

K každodennej prevádzke Záchrannej stanice a Ekocentra – nákupu potravín a liečív pre živočíchy, ktoré liečime; k zabezpečeniu chodu zariadenia po materiálnej stránke, na financovanie ciest za živočíchmi a ostatnými potrebnými legislatívnymi úkonmi; ale aj na každoročne potrebnú rekonštrukciu a starostlivosť o všetky objekty Záchrannej stanice a Ekocentra. 


Viac info: http://www.zachranazvierat.sk/novinky/2-z-dane/