Skip to main content

Developer Istrofinal pripravil pre záujemcov o bývanie v Kysuckom Novom Meste ukážkový byt. Okrem premyslených riešení v ňom môžu vidieť kvalitu prevedenia a nadštandard ponúkaných bytov.


Vo štvrtok 12. septembra bolo na Kamencoch živo. Občerstvenie, skákací hrad, ale aj let balónom boli príjemným doplnením najväčšej atrakcie – novo otvoreného vzorového bytu.  Počas 4 hodín ho navštívilo viac ako 200 ľudí, ktorí si zo záujmom prezreli jeho dispozície, interiér a vypočuli moderovanú prehliadku. Viac ako polovica z nich následne vyplnila dotazníky spokojnosti. Zaujímavosťou je, že všetci z dotazovaných sa o byte vyjadrovali mimoriadne pozitívne až pochvalne. Návštevníkom sa najčastejšie páčila dispozícia bytu, vkusné, funkčné zariadenie interiéru a neprehliadnuteľná priestranná terasa. Cezpoľní, tí ktorí sa prišli na Kamence pozrieť aj z iných miest, pozitívne hodnotili aj lokalitu. Kamence označili ako príjemné a pokojné miesto s množstvom zelene v okolí, s veľmi dobrým napojením na mesto.


Projekt novej výstavby na Kamencoch bude prebiehať v niekoľkých etapách. Developer vníma Kamence ako lokalitu stvorenú pre život a v tom duchu bol zostavený aj kompletný architektonický návrh. Všetky bytové domy budú disponovať zelenými vnútroblokmi bez prístupu dopravných prostriedkov. Vnútroblok bude tvorený zeleným parkom, postupne pribudnú aj detské ihriská, športoviská a potrebné obchodné prevádzky. Cieľom projektu je prepojiť moderné bytové bývanie s prírodným prostredím. Práve preto byty disponujú nadštandardne veľkými balkónmi a terasami. Výhodou bytov na 1. podlažiach je predzáhradka, veľká komunitná záhrada  vznikne na streche garáží.


Viac o projekte Kamence nájdete na stránkach www.kamence.sk.