Skip to main content

Milan Guštar:
Uvnitř / Inside


Napätie medzi estetikou a matematickými či fyzikálnymi princípmi. Proces tvorby, na počiatku ktorého je rovnica a výpočet. Milan Guštar vyštudoval elektroniku, informatiku a aplikovanú matematiku. Algoritmické a generatívne postupy využíva v hudobných alebo vizuálnych kompozíciách a intermediálnych inštaláciách. Žije v Prahe. Uvnitř je názov Guštarovho štúdia a vydavateľstva, a tiež jeho prvej výstavy na Slovensku v galérii Plusmínusnula.


Vernisáž vo štvrtok 2. 6. 2016 o 17.00, výstava potrvá do ± 3. 7. 2016.


Napísať text k výstave Milana Guštara je jedna z najťažších úloh, aké som si kedy dala. S jeho menom som sa prvýkrát stretla pred pár rokmi, keď som natrafila na jeho obsiahlu dvojdielnu publikáciu o dejinách elektromechanických a elektrických hudobných nástrojov Elektrofony – Historie, principy, souvislosti. Môj rešpekt voči nemu ďalej exponenciálne rástol, keď som videla šírku odborného záujmu Milana Guštara a neskôr jeho umeleckú tvorbu. Len ťažko môžem povedať o jeho dielach niečo nové, najmä po výborných textoch v katalógu, ktorý vyšiel v roku 2013 k jeho prvej súbornej samostatnej výstave v pražskom Centre současného umění DOX. Pokúsim sa teda aspoň zhrnúť pár základných vlastností, ktoré už predo mnou formuloval niekto iný.


Milan Guštar (1963) je organológ, skladateľ, konštruktér elektronických a elektroakustických zariadení, tvorca zvukových prostredí, interaktívnych systémov a počítačových programov. Napriek tomu, že vo svojich dielach pracuje s veľmi striktnými algoritmickými postupmi, jeho tvorba ako celok si uchováva dojem akejsi tajomnosti. Guštarov prístup je označovaný ako pytagorejský, používa matematiku ako základný princíp organizácie vecí. A to vo svojich hudobných a zvukových kompozíciách, ale aj vizuálnych dielach. Jeho grafiky sú partitúrami k jeho hudbe, no často fungujú aj samostatne ako vyjadrenia matematických rovníc alebo geometrických princípov. To sa prelína so sériou fotografií, kde hľadá v reálnom prostredí súvisiace geometrické tvary. Niektoré digitálne tlače pracujú s textom, no tie sú nakoniec tiež vyjadrením číselných vzťahov. V Guštarovom diele sa objavuje napätie medzi poriadkom a chaosom, ktoré preňho vo zvuku vyjadruje sínusová vlna a biely šum. A tiež prázdnota a ticho, často vo vzťahu k meditácii a zenu.


Výstava Uvnitř v Plusmínusnula v Žiline je prvou výstavou Milana Guštara na Slovensku. S Milanom sme na ňu vybrali najmä práce zo súboru grafických a fotografických diel, ktoré sa objavili už v roku 2013 v DOXe. Vtedy vznikli ako rekonštrukcie myšlienok, ktoré si v priebehu rokov zaznamenával. Výstava však, samozrejme, reaguje na priestor, do ktorého vstupuje. A ponecháva si niečo neprezradené vo vnútri.

Txt: Katarína Gatialová