Skip to main content

Číselník na Balutráde získal cenu za dizajn


Porota ocenila, že dielo vo verejnom priestore pozitívne ovplyvňuje estetické vnímanie verejnosti a inšpiruje ju, aby uvažovala o meste, v ktorom sa pohybuje.


 Tvorcovia žilinského „Číselníka“ Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký a Ondrej Jób si v týchto dňoch odniesli z Bratislavy Národnú cenu za komunikačný dizajn v kategórii experimentálneho dizajnu. Variabilná inštalácia čísel ponúka Žilinčanom a návštevníkom mesta touto netradičnou formou rôzne zaujímavé informácie. Napr. 83 684 predstavovalo aktuálny počet obyvateľov Žiliny, rok 1945 ako spomienka na 70. výročie oslobodenia mesta, 11 847 bol počet aktívnych čitateľov v Krajskej knižnici v Žiline alebo 8 003 ako rozloha mesta v hektároch.


„Šesťmiestna numerická platforma, ktorej každé pole má veľkosť 2,4 x 1,2 metra, obsahuje jeden číselný znak, vyrezaný do hliníkového plechu a mechanicky osadený do balustrády. Vyrobené boli tri sady panelov obsahujúce číslice 0 až 9 a šesť plných panelov – bez číslice, aby bolo možné vystaviť akékoľvek maximálne šesť miestne číslo, v ktorom sa jedna číslica nenachádza viac ako trikrát. Kombinovaním polí sa získava konkrétna číselná informácia,“ uvádza turistická kancelária mesta na svojej stránke. Tam aj ponúka širšie informácie o jednotlivých udalostiach a faktoch, ktoré „Číselník“ aktuálne uvádza. Bližšie info nájdete na stránke www.tikzilina.eu/balustrada.