Skip to main content

Martin Jančok a Michal Janák:

Rekonštrukcia Elektrární je pre nás veľkou výzvou

Mladí architekti z ateliéru PLURAL, Martin Jančok a Michal Janák, sa spoločne so svojím tímom zapojili ku koncu minulého roka do verejnej architektonickej súťaže zameranej na rekonštrukciu mestského bloku a národnej kultúrnej pamiatky Elektrárne v Žiline. V januári vyhlásila odborná porota ich súťažný návrh za víťazný.  Aj o tom, ako chutí takéto architektonické víťazstvo, sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.


Čo vás motivovalo k tomu, aby ste sa zapojili do tejto súťaže?

Martin Jančok: Komplex bývalých Elektrární je jedinečným miestom v srdci Žiliny, ktoré má potenciál stať sa príkladným mestským blokom kombinujúcim kultúru  s občianskou vybavenosťou, administratívnymi priestormi a s bývaním v centre mesta. Otvorenie vnútrobloku verejnosti umožní vznik špecifického verejného priestoru, adekvátneho nástupu do Považskej galérie umenia a zrekonštruovanej industriálnej pamiatky – Ciachovne. Nemenej dôležitou pri našom rozhodovaní o účasti v súťaži bola aj prítomnosť administratívnej budovy od Čapku a Bednárika, ktorej rekonštrukcia je pre nás veľkou výzvou. Téma obnovy modernej architektúry z konca prvej polovice 20. storočia pre nás nie je nová, pretože už niekoľko rokov pracujeme práve v Žiline na obnove neologickej synagógy a jej transformácii na kunsthalle Nová synagóga.


 Nezúčastnili ste sa sami, mali ste svoj tím. Podľa čoho ste vyberali ľudí, ktorí sa spolupodieľali na návrhu?

Michal Janák: Zloženie tímu korešpondovalo s komplexnosťou zadania súťažného návrhu. Jadrom tímu je ateliér PLURAL (Martin Jančok, Michal Janák, Ivana Čobejová). Na súťažnom návrhu sa okrem nás dvoch spolupodieľali Jana Pajchlová a Ľubomíra Blašková. Do tímu bol prizvaný ateliér LABAK (Michal Marcinov) špecializujúci sa na exteriérové priestory a krajinnú architektúru. Takéto zloženie pre nás nie je nové, spolupracujeme už dlhšiu dobu na projektoch rôznej mierky a na súťažných návrhoch, ktoré boli viackrát ocenené. Vzhľadom na rozsah zadania sme pristupovali k práci na návrhu s väčším predstihom ako zvyčajne, približne dva a pol mesiaca pred odovzdaním, aby sme dôsledne prehodnotili všetky aspekty a mali čas pre nájdenie nadčasového, elegantného a výnimočného návrhu. Náš prístup spočíval skôr v rozuzľovaní ako v skladaní.


 Čím je váš víťazný návrh charakteristický a prečo ho porota vybrala? Prekvapil vás jej verdikt?

Martin Jančok: Myslím si, že najväčšou kvalitou nášho návrhu je jeho jasný urbanistický zámer, ktorý otvára blok Elektrární na dvoch stranách a vytvára prepojenie medzi ulicami Republiky a M. R. Štefánika. V tomto mieste logicky vzniká ťažiskový bod vnútrobloku, ktorý sa stáva novým nástupom do dvoch objektov s kultúrnym využitím – Považskej galérie umenia a Ciachovne. Existujúci blok sme preorganizovali a dopĺňame ho o nové objekty tak, aby bola dosiahnutá čo najväčšia flexibilita a adaptabilita jeho využitia. Metodika obnovy existujúcich objektov je odstupňovaná podľa dôležitosti. Počnúc konzervatívnou obnovou autentických častí pamiatkovo chránenej budovy administratívy Elektrární cez akceptovanie neskorších zásahov do objektu Ciachovne až po zásadnejšiu prestavbu a odstránenie niektorých dostavieb bloku zo 60. a 90. rokov 20. storočia. Pri návrhu sme postupovali cieľavedome, nestrieľali sme naslepo. Pri súťažiach nikdy neviete, ako to skončí, ale predpokladali sme, že porota môže mať na danú problematiku podobné kritériá.


Čo čaká architekta po tom, ako vyhrá takúto súťaž?

Michal Janák: Súťažný návrh ponímame ako vyslovenie názoru k danej problematike, avšak veríme, že výsledný projekt vzíde, a môže vzísť, jedine z dialógu medzi architektom, klientom a pri projekte danej mierky, s mestom a ostatnými zainteresovanými stranami. Súťažný návrh preto musí byť dostatočne veľkorysý pre následné zapracovanie aspektov a východísk takejto konverzácie. Zároveň však musí byť veľmi jasný a precízny v artikulovaní stanoviska a názoru. Ide o nájdenie a udržanie vízie, stavba je ale dielom kolektívu a spoločnosti.


 Ktoré moderné prvky vnesiete do mestského bloku Elektrárne?

Martin Jančok: Stvárnením nových objektov sme sa snažili skôr doplniť existujúce pamiatky a domy, ktoré už na tom mieste sú a vytvárajú jeho identitu. Nechceli sme ich prvoplánovo prekričať niečím novým a vyzývavým. Hľadali sme niečo trvácnejšie, prevedené súčasným architektonickým jazykom, ale schopné prirodzene zrásť s jestvujúcim blokom. V tom spočíva výnimočnosť nášho návrhu, v kontexte dnes prevládajúcej nekoncepčnej výstavby v centrách miest, z ktorých ani Žilina nie je výnimkou. Zaujímavosťou budú atypické bytové domy využívajúce „predsadené“ lodžie a zimné záhrady, ktoré zrejme budú na Slovensku prvými svojho druhu. Environmentálne požiadavky, ekonomickosť výstavby a prevádzky budúcich stavieb sú dnes už samozrejmosťou.


 

Ako si predstavujete ideálne využitie mestského bloku Elektráne? Máte rozpracovaný aj nejaký ďalší zaujímavý projekt?

Michal Janák: Prioritou je vytvorenie skutočne mestského prostredia, a to svojou mierkou a materiálmi. Využitie prítomnosti významnej kultúrnej funkcie a mixu bývania a administratívy pre vytvorenie „mesta v meste“. Vnútroblok, ktorý je zároveň aj verejným priestorom, oázou pokoja v centre mesta. Pracujeme s delikátnym otvorením do ulice a sprístupnením Považskej galérie umenia z dvora. Objekt Ciachovne má zas potenciál pre oddelenie priestorov vnútrobloku na živé a skôr pokojné zóny, ktoré sú využívané ako detské ihriská, terasy, ale aj ako exteriérová galéria umenia. Dôležitá je otvorenosť parteru tak do ulice, ako aj do dvora, pre funkcie kaviarní, reštaurácií, kníhkupectiev, ako aj prevádzok „dennej potreby“, ako sú pekáreň, zelovoc. V súčasnosti má PLURAL rozpracovaných niekoľko projektov rôznej mierky a programu, hlavne pre súkromných klientov a kultúrne inštitúcie. Najzaujímavejším je už spomenutý projekt rekonštrukcie neologickej synagógy v Žiline od významného architekta Petra Behrensa, ktorý bol aj jedným z impulzov pre zúčastnenie sa v súťaži na návrh komplexu Elektrární.

Zhovárala sa: Dagmar Bleyová