Skip to main content

Rok 1945 na žilinskej balustráde

V posledný aprílový deň si Žilinčania pripomenú 70. výročie oslobodenia mesta Žilina spod nacistického útlaku. Pri tejto príležitosti si spomíname najmä na tých, ktorí v boji za slobodu položili svoje životy. Na žilinskej balustráde pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice (Farský kostol) bude celý mesiac osadený číselný údaj 1945.


Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Žilina a ukončenia druhej svetovej vojny odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline vymenil číselný nápis, ktorý Žilinčanom a všetkým návštevníkom mesta pripomenie tento významný rok 1945.


Priebeh oslobodenia Žiliny – text pripravil Dušan Halaj, CSc.


Pod silným tlakom oslobodzovacích vojsk začali 29. apríla podvečer nemecké motorizované jednotky ustupovať z priestoru Žiliny smerom k Hričovu. Hrozilo im totiž odrezanie ústupových ciest na Moravu a obkľúčenie. Bezprostredne predtým vojaci Červenej armády pri postupe po pravom brehu Váhu oslobodili obce Nedezda, Kotrčiná Lúčka a Teplička nad Váhom a priblížili sa k Budatínu – predmestiu Žiliny. Keď v noci z 29. na 30. apríla prieskumné jednotky osloboditeľov zistili, že hlavné sily nepriateľov ustúpili a v obranných postaveniach Nemci ponechali len slabšie krycie prvky, prešli do útoku prenasledujúc ustupujúceho nepriateľa. Stalo sa tak 30. apríla 1945 o 7. hodine ráno. Prvé jednotky Červenej armády prišli do Žiliny od Budatína, no vedľajší železničný most sa im už vyhodiť do vzduchu nepodarilo. Zabránili im v tom ženisti z jednotky Slovenskej armády, ktorá bola v meste dislokovaná na opevňovacie práce. Poručík Karol Rihák, čatár Vladimír Čúz a Vojtech Varga napriek nemeckým strážam prenikli na most, prerezali vedenie k pripraveným náložiam a tým most zachránili.


V posledných aprílových dňoch roku 1945 postupovali k Žiline aj jednotky 1. československého armádneho zboru. Po prelomení obrany nepriateľa na hrebeňoch Malej Fatry a dobytí Strečna obsadila 3. brigáda obec Mojšová Lúčka. Velenie zboru sústredilo sily na postup v smere Rosina – Turie – Lietavská Lúčka s cieľom dostať sa do Žiliny od juhu, 3. brigáda zaujala východiskové postavenie medzi Mojšovou Lúčkou a Trnovým, 4. brigáda v priestore Stráňav a 1. brigáda dosiahla 29. apríla obce Višňové a Turie. Vojaci 3. brigády plk. Jaroslava Selnera prešli 30. apríla 1945 do útoku. Šiesty prápor spolu s prieskumnou rotou zdolal odpor nepriateľa západne od Mojšovej Lúčky, v ranných hodinách prenikol do Žiliny a o 9.30 hod. mesto obsadil.


Oslobodzovacie vojská po oslobodení Žiliny pokračovali v prenasledovaní nepriateľa ďalej na západ. V nasledujúcich dvoch dňoch priniesli slobodu obciam v západnej časti okresu Žilina a mestu Bytča. Víťazne tým dovŕšili boj proti okupantom, práve v tomto priestore začínali boj povstalci v posledných augustových dňoch roku 1944.


Odkazy na doplňujúce informácie:
http://zilina-gallery.sk/wiki/Oslobodzovacie_boje_v_apríli_1945
http://zilina-gallery.sk/wiki/Oslobodenie_Žiliny


Zdroj: http://www.zilina.sk/