Skip to main content

Denne v pracovné dni 9.30 a 15.00
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY Rosenfeldovho paláca


16.1– 17.3.
VÝSTAVA Typografia a dizajn písma na Slovensku
Začalo sa to Cyrilom a Metodom
Výstava predstavuje výber z grafických prác a informuje o tvorbe 63 autorov
pôsobiacich v oblasti grafiky, úžitkovej grafiky a grafického dizajnu v 20. storočí na Slovensku.

Sprievodné podujatia
6. 3 a 13. 3 / 18.00 VEČERNÉ KOMENTOVANÉ PREHLIADKY k prebiehajúcej výstave
10. 3 / 17.00 FINISÁŽ Uzavretie výstavy spoluautorom rovnomennej publikácie Palom Bálikom s prednáškou na tému Východiská, výučba a prax tvorby písma na Slovensku.


2. 3. / 17.00
PROJEKCIA Komentovaná projekcia krátkych filmov zo Žiliny
Historik Michal Jurecký doplní hovoreným slovom filmové zábery vytvorené žilinským obchodníkom Júliusom Tatarom z obdobia prvej polovice 20. storočia.


7. 3. / 17.00
PREDNÁŠKA Rosenfeldov palác iné secesné stavby v Žiline v rokoch 1900 – 1920
Prednáša Peter Štanský.


10. 3.
VÝSTAVA Kniha ako objekt
Výstava knižných objektov autorov zo Slovenska a Čiech predstavuje výsledky koncepcie nazerania na knihu – objekt ako na skomprimovaný myšlienkový odkaz.
Igor Benca, Iva Krupicová, Zbyněk Janáček, Patrik Ševčík, Marek Sibinský, Róbert Makar


16. 3. / 17.00
GENIUS LOCI ZUŠ L. Árvaya
Hosťami moderovanej diskusie sú jedny z kľúčových postáv Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline: Jozef Šalaga, DiS. art., Bohumil Urban a Peter Kobella.
Moderátorom diskusie je Michaela Koláriková.


20. 3. – 30. 5.
VÝSTAVA Farm Security Administration 1935 – 1943
Projekt pod vedením Roya Emersona Strykera zaznamenáva a propaguje program pomoci farmárom po hospodárskej kríze v Spojených štátoch amerických a je legendou a vzorom pre systematickú fotografickú dokumentáciu sociálneho charakteru.
Výstava prezentuje ich ikonický zlomok – 140 fotografií od 18 autorov.

Sprievodné podujatia
20. 3. / 17.00 Vernisáž výstavy za účasti autora koncepcie Radovana Koderu.


24. 3. / 18.00
KONCERT Monika Máťuš, Terézia Hledíková a Terézia Šofranková
Bývalí účastníci Žilinskej husľovej dielne v rámci komorného koncertu odohrajú skladby autorov: Giuseppe Tartini, Felix Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, J. S. Bach a Antonín Dvořák.


Tešíme sa na stretnutie s Vami.


program_MAREC_verzia_final_montaz