Skip to main content

Rosenfeldov palác v Žiline aj tento mesiac usporiadal podujatie Genius Loci. Hosťami diskusie budú tentokrát Vladimír Šupka, Martin Šulík a Vladimír Mores z literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy L. Árvaya. Podujatie začína o 17:00 vo štvrtok 4. mája. Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.


Hostia predstavia literárno-dramatický odbor a počas diskusie odhalia aj niečo zo zákulisia. “Zmyslom našej práce nie je vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ale samostané tvorivé bytosti. Metódou tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je, viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu – k vedomiu svojej vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech skupiny,” vysvetľuje škola na svojej stránke.


Podujatie Genius Loci sa uskutočňuje pravidelne každý mesiac. Rosenfeldov palác týmto spôsobom rozširuje povedomie o dianí v Žiline. “Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci,” uvádza palác na stránke.