Skip to main content

Príbeh svätojánsky pokračuje v Budatínskom hrade


Projekt prezentovaný v kategórii verejné priestory – obnova Sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine, má stále „živé“ pokračovanie. Po uvedení výstavy v Kultúrnom dome v Divine putovala vernisáž do priestorov hotela Château Gbeľany. Výsledky projektu obnovy, ktoré sú prezentované nielen v publikácii Príbeh svätojánsky. Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine, ale aj na preglejkových paneloch, možno do konca roka 2017 vidieť tiež v priestoroch Budatínskeho hradu v Žiline. V hradnej kaplnke je inštalovaný výber panelov, venovaných problematike divinského sv. Jána Nepomuckého v širšom kontexte.

Okrem už známych panelov pribudol aj jeden nový, ktorý formou fotoreportáže dokumentuje projekt od jeho začiatku, po slávnostné požehnanie sochy a uvedenie spomínanej publikácie do života. Autorom grafiky panelov je známy žilinský grafik Peter „Pyppo“ Dlhopolček. Perfektná úprava panelov a tlač vznikla v špecializovanej spoločnosti europlac s.r.o. z Topoľčian. Fotografoval Lukáš Macek. Nad celým projektom prevzalo záštitu Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.