Skip to main content

Február je v Žiline mesiacom architektúry 

Vo štvrtok 12. februára sa v Považskej galérii umenia uskutočnila vernisáž výstavy k Mesiacu architektúry, kde sa predstavili prihlásené a ocenené projekty za CE.ZA.AR − Ceny Za Architektúru. Okrem týchto diel si návštevníci do 15.marca môžu pozrieť v priestoroch galérie aj stavby od známeho slovenského architekta Fridricha Weinwürma a projekty na prestavbu Ciachovne, bývalej žilinskej elektrárne, ktorá je dôležitou architektonickou pamiatkou.

Výstavu pripravili riaditeľ galérie Milan Mazúr a architekt Dušan Voštenák, s ktorým sme na vernisáži spravili aj krátky rozhovor.


Ako by ste v skratke opísali výstavu Mesiac v architektúre v PGU?

V Považskej galérii sa stalo tradíciou, že galéria sa snaží predstavovať architektonické diela verejnosti. A túto tradíciu sme zoficiálnili dnes tým, že sme založili Mesiac architektúry v PGU. Každý rok budeme po celý mesiac prezentovať diela, o ktoré má verejnosť záujem, a to nielen odborná, ale aj laická. Okrem CE.ZA.AR 2014, Ceny Za Architektúru, je tu laureát Ceny Emila Belkuša, Ján M. Bahna, ale je tu aj veľmi impozantná výstava spolku architektov Slovenska – Fridrich Weinwürm. To je architekt, ktorý robil množstvo stavieb aj v Žiline, takže veľa Žilinčanov si tu môže pozrieť, ako jeho stavby pôvodne vyzerali. A poslednou je prezentovaná, po súťaži na revitalizáciu budovy elektrárne (Ciachovňa, za budovou PGU, pozn.red.). Takže verejnosť môže posúdiť, či porota dobre zasadala a vybrala.


 


Ako dlho trvala príprava na výstavu a s kým ste spolupracovali?

PGU má už mesiac február v kalendári zaevidovaný ako mesiac architektúry. Spolupracujeme so Slovenskou komorou architektov, s ktorou sme naplánovali, aby tu práve tento mesiac mohla byť výstava projektov CE.ZA.AR za rok 2014. Takisto oslovíme aj miestnych architektov na prezentáciu svojich diel, vždy sa snažíme pripraviť niečo nové. Takže sú už aj konkrétne plány na ďalšie výstavy?

Samozrejme, už máme plány, to treba plánovať všetko s predstihom. Dokonca poviem tajnosť − komunikujeme s rodinou výborného akademického architekta Ferdinanda Čapku, ktorý pôsobil tu v Žiline a aj tu mal výstavu, ale chceme pripraviť kompletné dielo aj so špecialitami, ktoré neboli zverejnené. Príprava tejto aktivity bude trvať asi tri roky… Mesiac architektúry si dáva za cieľ približovať dielo významných ľudí zo Žiliny pre našu verejnosť.


Na čom pracujete momentálne?

Ja som sa takisto zúčastnil architektonickej súťaže o revitalizáciu elektrárne. Robil som to mesiac ručne ceruzkou − mal som na to taký dôvod, že Ferdinand Čapka to tiež robil kedysi práve takto, rukou. Pre mňa to bola úcta, vstupovať do objektu, ktorým bol autorom Ferdinand Čapka, takže to bolo pre mňa také srdcové, ako rešpekt a určitá úcta. Úplne inak sa k práci pristupuje, keď všetko robíte len ceruzkou a nemôžete príliš gumovať, ako keď sa to dá v počítači vždy prerábať. Ja som ten klasik ceruzkový…


  


 

Viac o výstave na: http://pgu.sk/actual.htm

Autor: