Skip to main content

Dizajn knižky o krajine a architektúre v terchovskej doline.


Kolektív autorov

DEDINAMI 

Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny


Krajinné prostredie terchovskej doliny je špecifické prírodnými pomermi a taktiež výraznou ľudskou činnosťou. Kombinácia ľudskej tvorivosti a prírodných síl spolu s jedinečným reliéfom, prítomnosťou historických krajinných štruktúr a množstvom kultúrneho a prírodného bohatstva  vytvára  výnimočnú krajinu, ktorej hodnoty sme sa rozhodli (znovu) objaviť, fotograficky zachytiť a zaujímavou a pútavou formou priniesť širokej verejnosti. Cieľom projektu Krajina nášho srdca – zabudnuté dedičstvo predkov bolo zvýraznenie hodnôt tejto jedinečnej vidieckej krajiny Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina, jej kultúrneho a historického bohatstva s dôrazom na rázovitosť, tradície a ich priblíženie obyvateľom. Náš projekt vychádzal z Európskeho dohovoru o krajine, ktorý ju považuje za spoločné a neoddeliteľné dedičstvo prírodných a kultúrnych hodnôt, vyžadujúcich ochranu a starostlivosť. Bol realizovaný vďaka podpore z Environmentálneho fondu SR v rámci Programu obnovy dediny 2015.


V mikroregióne terchovskej doliny v súčasnosti vyvstáva potreba riešenia dynamickej výstavby a rastu vo viacerých obciach, ktorý sprevádzajú často živelné zásahy do architektúry, zástavby a celkového rázu krajiny. Je dôležité a potrebné klásť zvýšený dôraz na rešpektovanie jedinečných čŕt, ktoré ju robia výnimočnou, a to či už pri budovaní verejných priestranstiev, podnikateľských prevádzok, individuálnej bytovej výstavby alebo celkovej starostlivosti o krajinu. V rámci aktivít projektu prebehol v 17-tich členských obciach mikroregiónu terénny prieskum, počas ktorého sme putovali nádhernou krajinou. Snažili sme sa v nej čítať ako v knihe, porozumieť jej a ona nám zato mnohé povedala. Z usporiadania jej jednotlivých prvkov a vrstiev sa totiž dá pochopiť nielen to, čím bola pred mnohými rokmi, ale aj to, čím je dnes a čím bude zajtra. Míňali sme dediny s úžasnými historickými odkazmi, pekne upravenými predzáhradkami, poctivými, prísne hranenými zrubmi, ktoré voňali drevom, ale aj s množstvom smutne orezaných líp a nepodarených novostavieb. Očividne sme niekde v minulosti stratili cit pre miestnu harmóniu a našu vlastnú krajinu, v ktorej boli domy osadené akoby z nej vyrastali sami, s výhľadom na spoločnú ulicu, ktorej dominovala kostolná veža.


„Tak ako človek pretvára krajinu, pretvára krajina jeho.“ (Václav Cílek). Je potrebné pochopiť kontinuitu vývoja a zachovať genius loci našich malých krajín, regiónov či obcí, v ktorých žijeme a prestať našu identitu a jedinečnosť nahrádzať uniformitou cudzokrajných drevín, priemyselných parkov, panelákov, námestí či obchodných a zábavných centier. Nech je vám teda táto kniha pozvánkou do krehkej krásy krajiny, dediny a architektúry mikroregiónu terchovskej doliny.


dedinami_1