Skip to main content

Pozývame na výstavu, grafický vizuál tejto výstavy je z nášho ateliéru :)
Túto výstavu si možte pozrieť v Považskej galérii umenia v Žiline.


Žovinec Bros.: DO KEDY?


Kurátorka výstavy: Kristína Hermanová
Vernisáž: štvrtok 10. decembra 2015 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 11. 12. 2015 – 17. 1. 2016


Výstava Do kedy? prezentuje autentické dielo mladej slovenskej umeleckej dvojice – bratov Jozefa a Martina Žovincovcov. Výtvarní umelci Mgr.art Jozef Žovinec (1981) a Mgr.art Martin Žovinec (1982) pochádzajú z Trenčína, kde momentálne žijú a pracujú. Obaja majú za sebou štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, na Vyššej odbornej škole filmovej Bonton v Zlíne a na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne (Fakulta multimediálnej komunikácie). Magisterský titul získal Jozef na Akadémií umení v Banskej Bystrici, Martin na Vysokej škole múzických umení (FTF) v Bratislave. Po štúdiu sa ich umelecké programy opäť spojili, a až doteraz tvoria dvojicu, pracujú spoločne, svoje diela uvádzajú pod spoločným autorstvom Žovinec Bros.
V posledných rokoch sa zúčastnili na viacerých dôležitých slovenských aj zahraničných kolektívnych výstavách, sympóziách či festivaloch. V rámci prítomnej samostatnej výstavy autori vytvorili nové inštalácie in situ pripravené priamo pre priestor Považskej galérie umenia v Žiline, ktoré sú výsledkom ich dlhoročného skúmania duálneho pohľadu na domov – keď sa v ňom človek nachádza a keď je mimo neho. Domov – je to matéria, alebo pocit? Spočíva jeho kvalita vo výnimočnosti, alebo naopak v každodennej banalite? Je to priestor, alebo dialóg? Karavan, adresa, ľudia, krajina, alebo spomienky? Politika alebo intimita? Tieto otázky autori zhmotnia v realizáciách, ktoré charakterizuje presah médií.


Jan Kostaa: Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu


Kurátorka výstavy: Kristína Hermanová
Vernisáž: štvrtok 10. decembra 2015 o 17.00 hod 
Trvanie výstavy: 11. 12. 2015 – 17. 1. 2016


Samostatná výstava mladého vizuálneho umelca s názvom Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu predstaví diela z posledného obdobia jeho tvorby. Jan Kostaa (Ján Kostolanský) je výtvarník kritický, polemizuje s témami ako nacionalizmus alebo poľovníctvo, opiera sa o sociálne štruktúry svojho okolia a konfrontuje sa s nimi. Venuje sa médiám ako kresba, objekt, fotografia, video, text. V ďalších rovinách sa tiež zaujíma o inštitucionálnu kritiku a pojmy príbuzné umeniu. V Považskej galérii umenia v Žiline bude okrem iného prezentovať panoramatickú kresbu, ktorá bola vytvorená priamo pre túto výstavu a verejnosti bude prezentovaná po prvý krát, či objekt, ktorý vznikol v Bátovciach pre projekt Psota na Slovensku.

Jan Kostaa (Ján Kostolanský) je absolvent banskobystrickej Akadémie umení, ateliér doc. Mira Nicza. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav doma aj v zahraničí, samostatne vystavoval v Nitre, Banskej Bystrici a v Dijone.