Skip to main content

Kniha na ktorej sme spolupracovali s Martinom Furmanom z Krajského pamiatkového ústavu v Žiline dostala ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti udelená v roku 2017. Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2017 Cenu SHS za publikácie, vydané v roku 2016, v kategórii populárno-vedecká práca získala cenu naša knižka.


Martin Furman: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek.
Regionálna historiografia je významným priestorom pre publikovanie nových poznatkov, ich význam sa však umocňuje, ak forma spracovania odráža hlboké znalosti autora, inovatívne metodologické prístupy a zaujme čitateľa aj po vizuálnej stránke. Tieto aspekty sa dajú nájsť v ocenenej publikácii, ktorá sprístupňuje čitateľsky prístupnou formou najnovšie archeologické objavy, ktoré ukazujú Liptov ako región s vyspelým a životaschopným osídlením počas dlhých období.