Skip to main content

Práve teraz

Na kopci nad Súľovom vznikla Zraková pyramída

– monumentálny drevený objekt výtvarníka Juraja Gábora.

A paralelne s ním vzniká v galérii Plusmínusnula jeho myšlienkové zázemie.


Vernisáž v nedeľu 6. 12. 2015 o 18.00, výstava potrvá do ± 8. 1. 2016.


Cesta Juraja Gábora do galérie Plusmínusnula nebola jednoduchá. Poznáme sa s ním už dlho a máme radi to, čo robí. Ja som s ním študovala v jednom ročníku na VŠVU. Jeho dielo hneď na konci prvého roku štúdia sme mu závideli všetci, lebo bolo najlepšie. Napriek tomu sme v Plusmínusnula jeho výstavu dopredu neplánovali.


O Zrakovej pyramíde, ktorá vznikla na kopci nad dedinou Súľov, už vedia všetci. Že je to jedno z najlepších diel súčasného monumentálneho sochárstva, ktoré pôvodne vzniklo pre priestor Krajskej galerie výtvarného umění ve Zlíně. Tam vzniklo preto, že Juraj Gábor v roku 2012 vyhral Cenu Igor Kalného. Pôvodne bol v pláne len prevoz Zrakovej pyramídy zo Zlína niekde k nám, a jeho reinštalácia v exteriéri, tentokrát bez projekcie a inej techniky (okrem tej stavebnej). Dielo ako pocta krajine.


Takéto veľké dielo – veľké rozmermi aj významom, však nemohlo existovať bez množstva materiálu a myšlienok, ktoré mu predchádzali, alebo vznikali paralelne s ním. A tak z chodu vecí prirodzene vyplynulo, že Plusmínusnula sa stala tranzitným depozitárom Gáborových myšlienok, spojených so Zrakovou pyramídou. Z galérie sa tak stáva komponovaný pracovný priestor. V centre sa nachádza objekt – pantograf, aj s jednotlivými návrhmi a skicami objektu. Pozadie objektu odkazuje na Súľovskú krajinu, či už v podobe novej kresby alebo krajiny vytvorenej zo zvyškov materiálu zo stavby pyramídy. Galerijný odkaz na dielo, ktoré putovalo z krajiny do galérie a potom späť do krajiny. A nakoniec zase do galérie.


 

Txt.: Katarína Gatialová