Skip to main content

Najčastejšie delíme farby na tri základné alebo primárne farby. Sú to červená, modrá a žltá. Potom na sekundárne, ktoré sa z nich dajú vymiešať: oranžová, fialová a zelená. Terciárne farby vzniknú miešaním primárnych a sekundárnych farieb: žltooranžová, oranžovočervená, purpúrová, indigo, tyrkysová a zelenožltá.

Ďalej môžeme farby rozdeliť na chromatické, achromatické a lomené. Chromatické sú všetky farebné. Achromatické sú čierna, biela a odtiene sivej. Lomené farby nám vzniknú miešaním chromatických a achromatických farieb.

Základne vlastnosti farby sú tón, sýtosť a svetlosť.

Existuje viacero systémov označovania farieb, jedným z nich je aj farebný kruh. Goethe vytvoril farebný kruh zo 6 farieb, Munsell z desiatich a Oswald z dvadsiatich štyroch. Najznámejši je Ittenov kruh skaladajúci sa z 12tich farieb. Nachádzajú sa v ňom primárne, sekundárne a terciárne farby a aj v kontraste oproti sebe stojace farby. Itten tiež farby rozdelil na studené a teplé.

Teplé farby sú svieže a energické, príkladom je žltá, oranžová, červená, majú tendenciu v priestore sa zväčšovať. Studené farby vzbudzujú dojem pokoja a majú až uľavujúci účinok, napríklad modrá, zelená a zelenomodrá.

Komplementárne farby vzniknú keď kombinujeme farby ležiace na opačných stranách farebného kruhu.

Patrí sem kombinácia červenej a zelenej, fialovej a žltej, či oranžovej a modrej.