Skip to main content

AUTORSKÉ PRÁVO ( anglicky označované ako copyright ) je odvetvie práva, ktoré sa zaoberá právnymi vzťahmi užívateľov a tvorcov tzv. “autorských diel“ k príslušným dielam. Tvorcami môžu byť napríklad spisovatelia, výtvarníci, hudobníci apod. Prostredníctvom autorského práva štát poskytuje autorom po istú obmedzenú dobu výlučné práva k ich dielu.

Autorské právo nechráni samotné myšlienky či idei, chráni iba konkrétne diela. Autorským dielom je iba jedinečný výsledok tvorivej činnosti autora, dielom nie je námet, správa, informácia, metóda, vzorec apod. samé o sebe.

Autorké právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.

Autorské právo je na Slovensku upravené autorským zákonom č. 618/ 2003 Z.Z.o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z.Z. a zákona č. 220/ 2007 Z.Z.

Fakt, že dané dielo je chráneným autorským dielom sa často signalzuje symbolom c nasledovaným rokom a menom autora. Dielo je ale chránené aj bez toho, aby bol pri ňom tento symbol uvedený.

 Zdroj z ktorého boli čerpané tieto informácie : cs.wikipedia.org/wiki/Autorské_právo

 Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o autorskom práve, pozrite si hore uvedený link na wikipédiu alebo Autorský zákon č. 618/2003 Z.Z., ktorý je bežne v predaji v kníhkupectvách