Skip to main content

1. mája 2015 vychádza kniha s jednoduchým názvom CVERNOVKA.


Rozsiahla, 336-stranová, publikácia je sugestívnym časozberom histórie významnej bratislavskej továrne na výrobu nití, ktorá prežila dve storočia, dve svetové vojny, niekoľko politických režimov a dodnes stojí pri Mlynských Nivách. Zároveň sa zdá, že napriek laxnému prístupu verejnosti a developerskému „brutalizmu“ sa v Cvernovke objavila nová funkcia bývalej fabriky. Priniesli ju sem noví nájomníci – dizajnéri, fotografi, architekti, maliari, filmári a iné profesie, ktoré sa približne pred 10 rokmi začali usadzovať vo veľkorysých továrenských halách.


Príbeh tejto významnej industriálnej stavby však začína v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Kniha predstavuje čitateľovi na pozadí historických období rozvoja Bratislavy a Slovenska jedinečné archívne fotografie nielen samotnej továrne, ale aj priľahlého okolia od začiatku 20. storočia až po dnešok. Čitateľ sa tak môže vžiť do atmosféry starých čias, keď istota veľkej monarchie a zdanlivo nemenného usporiadania sveta zrodila krásnu dobu – Belle epoque, narušenú veľkou vojnou a režimami ďalších desaťročí.


Kniha obsahuje materiál z archívu nájdeného vo fabrike a tiež rôznorodý materiál z Archívu hlavného mesta Bratislavy, Štátneho archívu a množstva súkromných zbierok. Okrem histórie a architektúry sa kniha pokúša zmapovať aj sociálnu rovinu Cvernovky. Autori knihy absolvovali množstvo rozhovorov s bývalými zamestnancami. Ich spomienky sa miešajú s fotografiami, produktovým dizajnom alebo dobovými propagačnými materiálmi, čím sa kniha stáva multižánrovým umelecko-historickým dokumentom. Minulosť nenápadne ustupuje prítomnosti, staré sa stáva novým a rozhovory s pamätníkmi striedajú rozhovory so súčasnou generáciou umelcov pôsobiacich v Cvernovke.


Kniha, ktorej autormi sú grafický dizajnér Martin Mistrík a režisér Viliam Csino vychádza pod hlavičkou občianskeho združenia Open Design Studio. Vznikala takmer rok v ateliéri Bavlna, ako prirodzená nadstavba výstavy Včera Predvčerom. Do procesu vzniku publikácie bolo zapojených množstvo umelcov pôsobiacich v Cvernovke, ale aj inštitúcie, ako Slovenské múzeum dizajnu, ktoré prijme do svojich zbierok Kabinetu industriálneho dedičstva artefakty a dokumenty nájdené autormi počas výskumu a postará sa o ich ochranu v budúcnosti.


Kniha má veľa aspektov – históriu, urbanizmus, sociológiu, kultúru, umenie, portréty, rozhovory, takže je ťažké vybrať len jeden, ktorý by hovoril za všetky. Preto vlastne stále nedokážem úplne presne povedať, o čom je táto kniha, iba to, že je o Cvernovke.“ Viliam Csino (autor)


Je to spôsob, ako sa chceme vyrovnať s týmto priestorom a tým, čo sa tu deje. Keď sme v roku 2013 otvorili výstavu a odprezentovali množstvo historických materiálov, chodili za nami nielen fanúšikovia Cvernovky, ale aj bývalí zamestnanci. Zrazu sme zistili, že máme kopec ďalšieho veľmi osobného materiálu vo forme ľudských príbehov a to sme začali rozvíjať. Bol to vlastne pretlak informácií, ktorý sme chceli nejako využiť.“ Martin Mistrík (autor)


Príbeh Cvernovky podáva správu nielen o minulosti, ale zároveň prináša aj obraz dnešnej doby, so všetkými špecifikami nášho vzťahu k svojmu mestu, svojej ulici a svetu okolo nás.


Vydanie knihy podporilo aj Ministerstvo kultúry SR, no zaujímavý je fakt, že financie na tlač sa vydavateľom podarilo zohnať cez vlastný systém „crowdfundingu“. Veľká vďaka patrí predovšetkým tej aktívnej časti verejnosti, ktorá hrala pri zrode knihy dôležitú úlohu a podporila jej vznik.


Krst knihy sa uskutoční 1. mája 2015 v ateliéri Bavlna (Cvernovka, Páričkova 18, 1. poschodie) o 17:00 hod. Program bude súčasťou kultúrnej akcie 1. Máj v Cvernovke – Deň Otvorených Ateliérov. Viac informácií nájdete na stránkach:

www.facebook.com/vbavlne

www.vbavlne.com/kniha