Skip to main content
S hrdosťou predstavujeme publikáciu „20 rokov s pamiatkami“, ktorá oslavuje dve dekády neúnavnej práce Krajského pamiatkového úradu Žilina (2002 – 2022). Na tejto významnej knihe sme spolupracovali s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, pričom sme sa zamerali na vytvorenie vizuálne atraktívneho a informačne bohatého dizajnu, ktorý bude dôstojným sprievodcom oslavujúcim históriu a kultúrne dedičstvo nášho regiónu.


Obsah a struktúra knihy

Publikácia je rozdelená do dvadsiatich kapitol, pričom každá kapitola je venovaná konkrétnemu typu národných kultúrnych pamiatok a ich obnoveniu. Témy zahrňujú hrady, hradné ruiny, kostoly, kláštory, synagógy, kalvárie, drobnú sakrálnu architektúru, kaštiele, kúrie, historické parky a záhrady, ľudovú architektúru a technické pamiatky. Osobitný priestor je venovaný archeologickým, architektonickým a výtvarným nálezom, reštaurovaniu a aj zaniknutým a novozapísaným pamiatkam.

Grafické spracovanie

Našou úlohou bolo vytvoriť grafické spracovanie, ktoré bude nielen esteticky príťažlivé, ale aj funkčné a prehľadné. V knihe sme použili množstvo pôsobivých fotografií a ilustrácií, ktoré nielen dopĺňajú text, ale aj vytvárajú vizuálny zážitok pre čitateľa. Každá kapitola je starostlivo navrhnutá tak, aby vynikla jej jedinečnosť a zároveň bola súčasťou jednotného vizuálneho štýlu celej publikácie.

Predslov a doslov sú graficky odlíšené, čím sme im dodali zvláštnu váhu a význam. Výber z literatúry je prehľadne usporiadaný a zahŕňa tradičné bibliografické zdroje, edície zodpovedajúce téme a pamiatkové výskumy a reštaurátorské dokumentácie.

Význam a prínos publikácie

„20 rokov s pamiatkami“ je nielen oslavou dvadsiateho výročia činnosti Krajského pamiatkového úradu Žilina ako špecializovaného úradu v oblasti ochrany pamiatkového fondu (od roku 2002), ale aj pripomienkou siedmych desaťročí jeho nepretržitej existencie (od roku 1951). Publikácia poskytuje verejnosti hlbší pohľad do náročnej a krásnej práce pamiatkarov a zároveň zdôrazňuje význam ochrany nášho kultúrneho dedičstva.

Záver

Spolupráca na grafickom dizajne tejto knižky bola pre nás nielen profesionálnou výzvou, ale aj cťou. Veríme, že výsledná publikácia bude inšpiráciou a zdrojom poznania pre širokú verejnosť, a že prispieje k zvýšeniu povedomia o dôležitosti ochrany nášho kultúrneho dedičstva.