Skip to main content

Náš kamarát z projektu Wood and Roll – Dávid Reitšpis, s ktorým dlhé roky spolupracujeme v rámci našich projektov, má veľmi peknú výstavu v Žilinskom Artfore. 


Volám sa David a stojím za značkou WOOD&ROLL. Pod jej hlavičkou navrhujem a vyrábam drevené dizajnové produkty. Neoddeliteľnou časťou tejto práce je moja plagátová tvorba. V nej kombinujem techniku maľby, cnc frézy/laseru a materiál – drevo. Táto kombinácia techník je pre mňa ťažiskovým elementom, pomocou ktorého skúmam rôznorodé pohľady a prístupy k mne blízkym témam.


Vo svojej tvorbe vychádzam zo špecifických tém, ktoré sú mi dlhodobo blízke. Pri ich spracovaní je pre mňa najsignifikantnejšou inšpiráciou vlastná skúsenosť. To mi umožňuje priblížiť sa k podstate danej situácie a priblížiť ju v jej puristickej podobe. Tento postup je markantný pri sériách drevených plagátov Metro maps. Uhrančivosť a simplicita zobrazenia trás dáva tušiť komplexnosť a význam zobrazovaného systému. Do popredia vystupuje mohutný celok, ktorý utvára celistvý organizmus.

V dialógu sa tak stiera hranica medzi živým a neživým. Organicitou sa zaoberajú aj grafiky zo série Trees, kde pomocou abstraktných línií a tvarov sprostredkovávam obraz nazerania na prírodu.  Jednoduché, niekedy až infantilné, zobrazenie zdôrazňuje prepojenie rôznorodých prírodných elementov. Paralely medzi videným a zobrazeným sú jasne naznačené – západ slnka, zem, obloha, hory, lesy (plagáty Malá Fatra/Rozsutec, Veľká Fatra/ Tlstá, Ostrá). 

Drevený plagát Trees134 reflektuje problém nekontrolovaného odlesňovania prostredníctvom strácajúceho sa tvaru jedného zo stromov a červeného varovného signálu v pomyselnej hojnosti lesov. Z podobného konceptu vychádza aj plagát Pando. Pando je strom (topoľ osikovitý)/les klonov, ktorý je považovaný za najťažší žijúci organizmus na zemi a v súčasnosti sa má zato, že umiera.