Skip to main content

Kedže sme spolupracovali na grafickom návrhu monografie Budatínsky hrad, chceme Vás srdečne pozvať na jej uvedenie do života.


Pri príležitosti osláv 75. výročia vzniku Považského múzea v Žiline sme na sklonku roka 2017 pripravili v autorskom kolektíve monografiu o Budatínskom hrade. Súčasťou príprav obnovy jednej z najstarších stojacich pamiatok na území mesta Žilina boli uskutočnené viaceré výskumy. Ich výsledky doplnili, prípadne úplne opravili vedomosti o tomto jedinečnom hrade. Odborný text doplnený množstvom fotografií, pôdorysov, rezov a plánov v mimoriadne kvalitnom vizuálnom prevedení je dôkazom, že aj odborná kniha môže byť moderná, vhodná pre širokú verejnosť a milým darom pre všetkých milovníkov histórie. Monografia vyšla v spolupráci Považského múzea v Žiline a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra, podporená bola Žilinským samosprávnym krajom a Agentúrou na podporu vedy a výskumu.


Budatínsky hrad
Vydalo Považské múzeum v Žiline, 2017
236 strán, slovenské texty, farebné fotografie, anglické a nemecké resumé


Zostavili: Peter Bednár, Zuzana Staneková, Peter Šimko
Grafický dizajn: Peter Dlhopolček a ateliér Profigrafik.sk
Ilustrácie: Autori, Anna Kucharčíková, Peter Danko, Rudo Mlích


Uvedenie monografie do života je naplánované na 27. marca 2018 v Budatínskom hrade.