Skip to main content

„S Petrom ma zoznámil kolega, keď som hľadal šikovného grafika pre návrh výstavy o archeológii Sučian. Profesionálny prístup a flexibilita, napriek časovej tiesni a obmedzenému rozpočtu, dosiahol veľmi pôsobivý výsledok, s ktorým som bol spokojný nielen ja, ale hlavne vedenie obce Sučany. Táto skúsenosť ma presvedčila, aby som Petra oslovil pre tvorbu loga novovznikajúceho občianskeho združenia SEPTENTRIO.

Napriek limitovanému zadaniu sa mu podarilo vytvoriť niekoľko návrhov, z ktorých sme mali problém si vybrať, pretože všetky boli veľmi dobré. Momentálne máme rozpracovaný projekt tvorby monografie o opevneniach na Liptove. Už prvotné návrhy knihy nasvedčujú, že výsledok môže byť ďalším vydareným projektom…“

Mgr. Furman Martin, PhD, Odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Žilina