Skip to main content

Galéria Jána Koniarka v Trnave a Organizačný výbor TPT 2015 Vás pozývajú k účasti na medzinárodnej súťaži plagátov

TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2015

PLAGÁTY
vydané/realizované
od 1. júla 2012 do 28. februára 2015

KATEGÓRIE

[a] Profesionál – pre jednotlivcov i kolektívy
[b] Študent – pre študentov výtvarných škôl od 18 rokov

[1] Reklamný plagát – designed for promotion and support of sales or services
[2] Kultúrno-spoločenský plagát – kultúrne, spoločensky alebo politicky motivovaný plagát
[3] Voľná kategória: osobný alebo experimentálny plagát

REGISTRÁCIA
bez poplatku prostredníctvom ONLINE formuláru
DO 28. FEBRUÁRA 2015!

FINALISTI
postupujúci do 2. kola sa budú sa uchádzať o jednu z cien a ich plagáty budú reprodukované v katalógu.

Želáme Vám veľa úspechov a tešíme sa na Vašu účasť.

VIAC INFO: www.tpt.sk

autorstvo © TPT 2015

TPT-Deadline_printA4