Skip to main content

V našej práci často používame cudzie slová – nie preto, aby sme sa cítili dôležito, ale preto, lebo stručne a jasne definujú naše postupy, uľahčujú komunikáciu v tíme a jednoducho všetci vieme, čo si máme pod nimi predstaviť.

S klientmi sa však snažíme vždy komunikovať prirodzene, ľudsky a otvorene. Môže sa stať, že nám občas nejaké to cudzie či odborné slovko ujde. Nielen preto sme pre vás pripravili (krátky) slovníček pojmov, s ktorými sa v ateliéri Profigrafik.sk môžete stretnúť. 


Account manager

Account managera, account manažéra alebo skrátene, accounta, stretnete často v marketingovej agentúre, ešte častejšie na stretnutí s klientmi. Stará sa o portfólio klientov a prezentuje niečo ako prostredníka medzi klientom/zákazníkom a kreatívcom/grafikom/marketérom. Odkomunikuje návrh kampane, navrhne rozpočet, stráži dodržiavanie termínov a organizuje prácu v tíme. 


AdBlock

Softvér, ktorý po nainštalovaní do prehliadača blokuje zobrazovanie reklám z webových stránok.


Advergaming

Marketingová kampaň, ktorej cieľom je vytvoriť povedomie o značke pomocou hry – počítačovej, spoločenskej, akejkoľvek. Advergaming je tvorba hier, v ktorých je umiestnený produkt alebo produkty takým spôsobom, aby ich používateľ ľahko identifikoval a zapamätal si ich.


Augmented reality

Zjednodušene: rozšírená alebo obohatená realita. Augmented reality poskytuje pohľad na skutočný svet, ktorý je však rozšírený o virtuálne prvky, najčastejšie v grafickej podobe. Nájdete ju v aplikáciách, okuliaroch, počítačových hrách…


Baner

Baner alebo banner je reklamná plocha, najčastejšie v online prostredí, ktorá môže mať rôzne tvary a rozmery a je nositeľom reklamnej informácie od inzerenta. Po kliknutí na baner sa najčastejšie dostanete na stránku konkrétneho produktu, služby.


Bilbord

Kedysi uvádzané aj ako billboard, bilboard, často známe aj pod pomenovaniami megaboard alebo bigboard, ktoré sú spájané s konkrétnymi poskytovateľmi reklamných služieb. Je to forma outdoorovej, najčastejšie veľkoformátovej reklamy – reklamné médium, na ktorom sú zobrazované reklamné polepy alebo svetelné reklamy.


Branding

Branding vychádza z anglického označenia brand, čiže značka. Ak firma alebo produkt potrebuje branding, potrebuje svoju značku – nielen názov, ale akýsi zhluk faktorov, ktorý ju jednoznačne identifikuje a rozlíši v konkurenčnom prostredí – logo, správne zvolené farby, claim (slogan), obalový materiál, atď.


Button

Tlačidlo alebo grafický prvok, ktorý ho má imitovať.


Call to action

Call to action, alebo CTC vo voľnom preklade označuje výzvu na konanie, výzvu na vykonanie akcie. CTC môžete najčastejšie vidieť v niektorých typoch webových kampaní, blogov či na internetových stránkach alebo v newsletteroch. Call to action môže mať viacero podôb – ako veta, ktorá má upútať, výzva na kontaktovanie konkrétneho predajcu, formulár na položenie otázky alebo jednoduché tlačidlo, ktoré presmeruje návštevníka webu na podstránku s kontaktom.


Cieľová skupina

Cieľová skupina je časť populácie, teda špecifická skupina ľudí, ktorú vyfiltrujeme na základe požiadaviek klienta a doručujeme jej reklamné postolstvo. Je to skupina, ktorú má zasiahnuť naša kampaň napríklad na základe demografických údajov.


Citylight

Reklamná plocha stredných rozmerov, ktorú najčastejšie vídavame pri chodníkoch, na námestiach či pri cestách. V noci je osvetlená.


Claim

Claim, často používané ako synonymum k slovu slogan, je krátka výstižná veta alebo slovné, ktoré vyjadruje filozofiu značky alebo ponuku jej služieb.


CMS

CMS, teda Content Management System – je informačný/webový systém pre správu obsahu. Používa sa ako „pozadie“ webových stránok. Je určený na publikovanie, úpravu a spravovanie obsahu stránok.


CMYK

Nesprávne označované aj ako cmyk, je skratkové slovo symbolizujúce 4 farby farebného spektra – Cyan pre azúrovú, Magenta pre purpurovú, Yellow pre žltú a K pre Key, teda kľúčovú farbu. Je to farebný model, ktorý je využívaný pri miešaní a tlačení farieb.


Content marketing

Content marketing, vo voľnom preklade obsahový marketing, je marketingový postup, pri ktorom sa kampaň tvorí cez obsah – články, blogy, fotografie, videá. Jeho cieľom je zaujať publikum obsahom, ktoré okrem reklamnej informácie nesie pre konzumenta reklamy aj iné relevantné informácie s cieľom zaujať ho alebo ho informovať.


Cookie

Cookie je maličký súbor, do ktorého si server ukladá informácie o používateľoch a zariadeniach, z ktorých títo používatelia navštevujú webové stránky. Vďaka súborom cookie napríklad máte predvyplnený formulár na stránke, ktorú často navštevujete, alebo si v košíku e-shopu môžete nechať nákup a pri ďalšom prihlásení z rovnakého prehliadača a počítača si ho tam stále nájdete.


Copywriting

Písanie úspešných a kvalitných obchodných textov nie len pre web. V spojení s profesionálnou optimalizáciou pre vyhľadávače je copywriting kľúčovým prvkom na dosiahnutie úspechu v internetovom podnikaní.


Digitálna tlač

Digitálna tlač označuje spôsob prenosu informácie z počítača priamo na predmet bez nutnosti využitia prenosového média.


Dizajmanuál

Kedysi označovaný ako design manuál, je návod, ktorý zahŕňa pravidlá, ako má značka vizuálne komunikovať – stanoví logotyp, farebnosť, využitie fontov a podobne.


Facebook aplikácie

Internetové aplikácie, ktoré na svoj chod využívajú rozhranie Facebooku. Využívajú sa v marketingu, v hernom prostredí, prinášajú zábavný alebo informačný obsah.


Google Analytics

Alebo skrátene, Analytics je softvérový nástroj vyvinutý spoločnosťou Google, ktorý slúži na sledovanie a poskytovanie podrobných údajov o návštevnosti vášho webu. Je bezplatný.


Hoax

Hoax označuje podvodné správy, ktoré sa k používateľovi dostanú cez nevyžiadaný mail alebo, v súčasnosti veľmi často, prostredníctvom sociálnych sietí.  Toto slovo v angličtine znamená podvod či mystifikáciu. Hoax často šíri poplašnú správu, konšpiračné teórie alebo vás nabáda na poskytnutie bližších údajov prostredníctvom falošného antivírového programu atď.


Chyba 404

Základná chybová hláška, ktorá sa vám zobrazí v prípade, že pri surfovaní na internete narazíte na chybnú URL – nesprávny alebo nefunkčný link.


Inbound marketing

Marketingová stratégia, ktorej cieľom je vytvoriť vzťah medzi zákazníkom a produktom alebo zákazníkom a značkou. Súčasť obsahového marketingu. Inbound marketing komunikuje cez vytvorený obsah, ktorý je  prospešný pre používateľa a získava si jeho pozornosť. Napríklad, pomocou vhodne zvolenej stratégie sa k zákazníkovi dostávajú užitočné informácie, ktoré mu v procese rozhodovania o kúpe ponúknu presne ten produkt, ktorý potrebuje.


Informačná grafika

Alebo skrátene infografika, je vizuálne/grafické stvárnenie informácií a vzťahov medzi nimi.


Konverzia 

Premena statusu cieľovej osoby na nový status (najmä premena bežného návštevníka webovej stránky na zákazníka).


Korporátny dizajn

Korporatívny, korporačný, corporate design… Všetky tieto slová označujú súbor prvkov, ktoré určujú vizuálnu/grafickú prezentáciu firmy – logá, farby, letáky, výročné správy atď.


Landing Page

Cieľová web stránka, na ktorú sa používatelia dostanú po kliknutí na inzerát, odkaz alebo reklamu.


Leták 

Je základné médium, ktoré je nositeľom marketingovej informácie. Najčastejšie má papierovú podobu a je voľne distribuované potenciálnym klientom.


LinkedIn

Niečo ako pracovný Facebook. Je to sociálna sieť určená profesionálom. Do profilu si nahráte vaše virtuálne CV (životopis) a môžete hľadať kontakty – nového zamestnávateľa, zamestnanca, skamarátiť sa s kolegami či profesionálmi z vášho odboru.


Logo 

Je vizuálny komunikačný nástroj – grafická značka, ktorá je jasne rozoznateľná a spája sa s konkrétnymi spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami.


Marketing

Marketing je súbor nástrojov, ktoré slúžia na komunikáciu a šírenie reklamného posoltva. Cieľom marketingu je zvýšiť dopyt po tovare a službe.


Natívna kampaň

Alebo príbehová kampaň, je jedna z foriem obsahového marketingu. Namiesto inzerátov a propagácie konkrétnych produktov šíri informácie s pridanou hodnotou alebo príbeh – článok s tipmi a radami, prípadne pohľad do zákulisia, recenziu… Natívna kampaň môže byť šírená prostredníctvom médií aj bezplatne. Ak zvolíme vhodný postup, napríklad influencera (vplyvnú osobnosť s definovaným publikom), ktorý bude stáť za našou značkou, dokážeme dostať reklamné informácie do médií prostredníctvom rozhovoru či reportáže. Cieľom natívnej kampane je inšpirovať, vyvolať záujem, vzbudiť túžbu po produkte.


Newsletter

Zasielanie releventných informácií, noviniek alebo reklamných ponúk prostredníctvom emailu databáze – širšej skupine recipientov (prijímateľov), ktorí so zasielaním vopred súhlasili.


Plagát 

Médium stredných až veľkých rozmerov, ktoré najčastejšie v papierovej podobe informuje o udalosti, slúži na propagáciu alebo je nositeľom verejného oznámenia.


Podprahová reklama

Reklama, pri ktorej sa využívajú psychologické faktory – prostredníctvom podprahovej reklamy prijímame vnemy, ktoré sa ukladajú do nášho podvedomia bez toho, aby sme si to uvedomovali.


RGB

Kódovanie farby vytvorené zmiešaním troch nezávislých farieb – červenej (red), zelenej (green) a modrej (blue). Len kombinácia týchto troch farieb postačí, aby sme v rôznych pomeroch ich farebných odtieňov vytvorili až 1,5 milióna konkrétnych farieb.


SEO, Search Engine Optimization

Nesprávne nazývaný aj SEO optimalizácia – už samotný názov SEO v sebe nesie slovíčko optimalizácia. Je to súbor praktík a postupov, ktoré ošetria text alebo webovú stránku tak, aby ju vyhľadávače po zadaní kľúčového slova posunuli vo výsledkoch vyhľadávania na najvyššie možné pozície.


Spam

Nevyžiadaná správa, nevyžiadaná pošta. Mail, ktorý je šírený masívne a má často obťažujúci charakter.


Teasing

Alebo teasingová kampaň, je marketingová kampaň, ktorá vám servíruje ochutnávky – šírené posolstvo postupne odkrýva cez nápovedy. Najčastejšie sa využíva pri uvádzaní nového produktu alebo služby na trh s cieľom vyvolať zvedavosť.


UX a UI

UX je skratka anglického slovného spojenia User Experience, čo v preklade znamená používateľská skúsenosť. Kvalitný UX dizajn je definovaný ako jednoducho a intuitívne použiteľný pre návštevníka aj bez predchádzajúcich skúseností so službou/webovou stránkou.

UI je zase skratka slovného spojenia User Interface, čo v preklade znamená používateľské rozhranie. Laicky povedané, je to rozdelenie dizajnu/grafiky webu na jednotlivé prvky, sekcie, tlačidlá, či banery.


Vektorová grafika 

Označuje spôsob definovania obrazových informácií pomocou základných geometrických prvkov – bodov, úsečiek, kriviek a podobne. Jednotlivé prvky sa dajú vyjadriť matematickými rovnicami. Vektorová grafika môže mať akékoľvek rozlíšenie.


Viral marketing

Virálny marketing je jedna z foriem marketingovej kampane, ktorá sa voľne šíri medzi používateľmi, pretože je pútavá, zábavná, šokujúca. Používatelia sa stávajú šíriteľmi kampane a posúvajú reklamné posolstvo k ešte širšiemu publiku úplne zadarmo – z príjemcu správy sa tak stáva jej šíriteľ.


Zaujala vás natívna reklama alebo potrebujete baner či bilbord na propagáciu svojej firmy? Ozvite sa nám, radi vám pri káve poradíme.