Skip to main content

Dagmar Bleyová graficky spracovávala mesačník Zisk manažment od roku 2009 do 2014. Časopis prešiel pod jej rukami výrazným redizajnom a posunul sa z pozície nenápadného priemeru do zaujímavého a netradičného vizuálu pre manažérsku literatúru. Popri pozícii grafičky, ktorá je skôr jej koníčkom ako zamestnaním, sa v mesačníku venovala najmä produktovému manažmentu odelenia manažérskej literatúry a šéfredaktorským prácam.