Skip to main content

V spolupráci s akademickým maliarom doc. Pavlom Chomom sme vytvorili logotyp pre Mesto Žilina. V rokoch 2006 až 2010 sme zabezpečovali tvorbu a realizácie kompletnej vizuálnej identity dokumentov pre vedenie mesta vrátane prezentačných materiálov Mesta Žilina.