Skip to main content

Na tejto grafike nájdete prvý vodovod v Žiline a 3 rieky. Váh, Kysuca a Rajčianka pretínajú Žilinu a sú jej neodmysliteľnou súčasťou.


Aktuálne sme svedkami klimatických zmien, v dôsledku ktorých dochádza aj k úbytku vody. Zásoby vody sa zmenšujú a posledné roky ukázali, že už aj u nás je nevyhnutné naučiť sa s vodou šetriť.

Touto grafikou chceme poukázať na dôležitú prítomnosť vody okolo nás. Máme šťastie, že v našej lokalite sme obklopení veľkým množstvom zdravej čistej vody. Vážme si ju, starajme sa o ňu a chráňme ju, pretože netreba zabúdať, že voda je základnou podmienkou pre život.


Prvý verejný vodovod v Žiline vznikol v roku 1908 a funguje dodnes. Nájdete ho vedľa Krajskej hvezdárne v Žiline na Malom Diele. Kým vznikol, využívali Žilinčania vodu z verejných aj súkromných studní, prameňov na Studničkách a Frambore, alebo zo spomínaných riek Váh, Kysuca a Rajčianka.


V roku 1904 kráľovské maďarské krajinské vodohospodárske riaditeľstvo vypracovalo projekt využitia tzv. Dedovho prameňa v Turskej doline. Dedov prameň vynikal vysokou výdatnosťou a prvotriednou akosťou vody. Voda Dedovho prameňa bola zachytená do zbernej pramennej komory a vodovod tvorilo viac ako deväťkilometrové prívodné liatinové potrubie s priemerom 12,5 centimetra. Potrubie ústilo do dvojkomorového podzemného vodojemu v Žiline na Bôriku a odtiaľ boli napájané rozvodné potrubia na ďalšie uličné rozvody mesta.


Technika tlače: Pigmentová 12-farebná tlač, Tlačiareň uBabeja, Košice
Papier: Fedrigoni Arena Natural Rough 300 g
Autor grafiky: Peter Dlhopolček
Dátum tlače: 16. 12. 2022

Rozmer: A4


Grafika je signovaná a tlačená v limitovanom množstve 8 kusov.