Skip to main content

„Peter Dlhopolček spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom Žilina už niekoľko rokov. Vytvoril nový vizuál propagačných materiálov ŠKO, graficky spracováva propagačné materiály na jednotlivé koncerty, ako aj celosezónne plagáty a bulletiny. Peter pracuje rýchlo a zodpovedne, je skromný a tvorivý človek, bezproblémový. Je s ním skvelá spolupráca, lebo rešpektuje naše požiadavky, ale decentne ich usmerňuje k dosiahnutiu optimálneho výsledku. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!“

Elena Filippi, Štátny komorný orchester Žilina