Skip to main content

Pre Soňu Ferenčíkovú sme navrhli atypické riešenie plagátu a kalendária zároveň. Atypické riešenie umožňuje označovanie aktuálnych termínov ku každej repríze. Týmto sa stáva kalendárium grafickou hrou a obvyklým dopisovaním dátumov pod plagát tak neprichádza o svoju výtvarnú a typografickú hodnotu.


Tanečné predstavenie pohybujúca sa na tenkej hranici medzi tým čo vnímame ako šialenstvo a ako genialitu. Traja tanečníci poskytujú svoje telá nekončiacim transformáciam, neutíchajúcemu cykleniu, morfujúcej ceste v osamotení. Približujú sa, dotýkajú sa, pokúšajú sa komunikovať, no vždy narážajú na nesúlad kontextov, v ktorých sa ich telá ocitajú.

Ako v dnešnej dobe komunikujeme? Hovoríme o rovnakých veciach? Počúvame, len aby sme odpovedali alebo aby sme naozaj porozumeli? Neustále opakujeme vlastné názory, každý sám za seba, každý na vlastnom “smart zariadení”, spolu a pritom sami. Dokáže sa vôbec ešte naše “animálne ja” pretlačiť cez hrubú vrstvu sociálnych noriem?

BAKKHEIA – odvodené od Bacchus; rímsky ekvivalent starogréckeho Dionýza, uctievaného zväčša tímy na kraji spoločnosti. Ich exstatické oslavy boli snahou o rituálne dosiahnutie slobody takej, ako ju prežíval samotný Dionýzus – detinskej a neobmedzenej hranicami sociálnych noriem. Boli priestorom na vyjadrenie úplnej osobnosti, protipólom pre jednotlivca obmedzeného svojim sociálnym postavením.


Choreografia, koncept, réžia: Peter Šavel
Účinkujúci, spolupráca: Gyula Cserepes, Soňa Ferienčíková, Tereza Ondrová
Svetelný dizajn: Ints Plavnieks
Hudba: J. S. Bach & The Knife
Video: Richard Chomo


BAKKHEIA – trailer from Sonja Feriencikova on Vimeo.