Skip to main content

Billboard (iné názvy: veľkoplošná reklamná tabuľa, zriedkavo bilbórd; po anglicky billboard < billing board= návestná plocha, plagátovacia stena) je reklamný pútač v podobe veľkej zvislej plochy či plochej steny.


Najčastejšie sa vyskytuje na frekventovaných miestach alebo pri rušných cestách. Bilbord oslovuje okoloidúcich chodcov a vodičov. Na veľkej ploche prezentuje slovne jednoduché slogany spolu s výrazným obrazovým sprievodom, pretože na uvedomenie si ich obsahu má prechádzajúci vodič len pár sekúnd.


Zdroj: sk.wikipedia.org


IMG_9016