Skip to main content

Mesto Bardejov sa na prelome leta a jesene premení na platformu svetového vizuálneho umenia. Občianske združenie Kandelaber, venujúce sa kultúrnym aktivitám v Bardejove, spustilo začiatkom marca výzvu na zasielanie plagátov do medzinárodnej súťaže plagátov Poster Quadrennial Bardejov. Vyvrcholením súťaže bude septembrová vernisáž najlepších plagátov z rôznych kútov sveta.


Čo je Poster Quadrennial Bardejov

Poster Quadrennial Bardejov (PQB) je podujatie so štvorročnou periodicitou (teda kvadrienále), ktoré si za svoj cieľ vytýčilo pozdvihnúť tému grafického dizajnu na východe Slovenska. Chce vytvárať podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov, a tým zvyšovať povedomie verejnosti o „plagátovej kultúre“, resp. grafickom dizajne ako takom. Miestom konania výstavy bude historické centrum Bardejova.


Kto sa môže zapojiť

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti grafického dizajnu a iných grafických odborov, profesionáli venujúci sa vizuálnemu umeniu, či grafickí producenti všeobecne. Svoju šancu na zaslanie plagátov máte možnosť využiť do 31. mája 2017, do 12.00 stredoeurópskeho času. Plagáty sa nahrávajú online na webstránke podujatia – www.pqb.sk. Momentálne je prihlásených cez 1500 plagátov z celého sveta, od Taiwanu po New York.


Súťaží sa v 4 kategóriách:

A – Kultúrny plagát (kultúrne témy/aktivity)

B – Politický plagát (sociálne a politické otázky)

C – Andy Warhol (plagát súvisiaci s pop-artovou legendou východoslovenského pôvodu)

D – Študentský plagát (vytvorený študentmi grafického dizajnu alebo fotografie a iných grafických odborov)


Porota PQB

Všetky zaslané plagáty bude hodnotiť medzinárodná porota so slovensko-poľským obsadením: Władysław Pluta /Poľsko/, Marian Oslislo /Poľsko/, Dušan Junek /Slovensko/, Samuel Čarnoký /Slovensko/ a Ivana Betková /Slovensko/.


Plagáty v Bardejove

Bardejov bude v septembri baštou vizuálneho umenia – a to doslovne, keďže všetky porotou vybrané plagáty budú vystavené v historickej Hrubej bašte v pamiatkovej zóne Bardejova, resp. v priestoroch súčasného kultúrno-komunitného centra Bašta. Okrem samotnej súťaže sa tento mesiac bude v Bardejove niesť aj v znamení viacerých súvisiacich akcií z oblasti grafického dizajnu – či už to bude PechaKucha Night „poster špeciál“, Poster Workshop, alebo sprievodné výstavy v centre mesta.


Podujatie Poster Quadrennial Bardejov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.