Skip to main content

O projekte


Žilinský literárny festival už štrnásť rokov prináša súčasnú stredoeurópsku literatúru a jej aktérov a konfrontuje ich s domácim literárnym dianím. Medzi najvýznamnejších literárnych hostí, ktorí na festivale vystúpili, patrili spisovatelia Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Pál Závada, Vladimír Sorokin, Martin Pollack alebo Irena Brežná. Účasť na tohtoročnom festivale zatiaľ potvrdili Silvester Lavrík a Michal Hvorecký.


Iba s Vašou podporou dokážeme vytvoriť program farebnejší, veľkolepejší a myšlienkovo bohatší.


Hlavná téma festivalu

Tento rok sa festivalová dramaturgia venuje hlavnej téme FAKT? FAKT! – narábaniu s faktami v časoch, keď sme dennodenne konfrontovaní s ich zatajovaním, prekrúcaním a svojráznou interpretáciou. Dokážeme ešte rozlišovať fikciu od reality? Čo je znakom kvality pri vymyslených veciach? Ako poznáme, že nami vnímaná realita je pravdivá?


Festival nevytvárame sami. Už od jeho začiatkov v roku 2003 spolupracujeme s kolegami z kultúrneho uzla Stanica Žilina – Záriečie, Nadácie Polis a ďalších žilinských kultúrnych inštitúcií. My všetci veríme v silu písaného slova, zároveň však vieme, že literatúre treba pomáhať a nájsť jej cestu najmä k tým, čo sú na začiatku svojej čitateľskej kariéry. Snažíme sa festival udržať na školách aj v mestskom verejnom priestore. V konkurencii ostatných umeleckých žánrov chceme dať šancu literatúre ako jednému z možných zdrojov poznávania sveta.


Fakt? Fakt!


Viac sa dozviete na tejto adrese