Skip to main content

Kniha, ktorá chýbala veľmi dlho.


Pri príležitosti osláv 75. výročia vzniku Považského múzea v Žiline sme na sklonku roka 2017 pripravili v autorskom kolektíve monografiu o Budatínskom hrade. Súčasťou príprav obnovy jednej z najstarších stojacich pamiatok na území mesta Žilina boli uskutočnené viaceré výskumy. Ich výsledky doplnili, prípadne úplne opravili vedomosti o tomto jedinečnom hrade.


Odborný text doplnený množstvom fotografií, pôdorysov, rezov a plánov v mimoriadne kvalitnom  vizuálnom prevedení je dôkazom, že aj odborná kniha môže byť moderná, vhodná pre širokú verejnosť a milým darom pre všetkých milovníkov histórie.


Monografia vyšla v spolupráci Považského múzea v Žiline a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra, podporená bola Žilinským samosprávnym krajom a Agentúrou na podporu vedy a výskumu.


Od apríla sa bude monografia v predaji na Budatínskom hrade.