Skip to main content

O festivale

Myšlienka jarného festivalu verejných priestor v Žiline vznikla ako analógia k jesennému Týždňu mobility, ktorý sa venuje najmä udržateľnej doprave. Chýbala nám v Žiline akcia, ktoré by upriamila pozornosť obyvateľov k prostrediu, v ktorom žijeme. Festival sme sa snažili koncipovať tak, aby hlavnými aktérmi aktivít, ktoré sa počas neho budú diať, boli samotní obyvatelia mesta.


Preto v programe festivalu nájdete susedskú slávnosť, veľkú cyklojazdu, čistenie ulíc susedmi, či diskusie na rôznu tému. Dlhodobo udržateľné sú verejné priestory vtedy, ak v nich existujú fungujúce komunity a vzájomné väzby.


Prvý ročník festivalu sme sa rozhodli vyskladať z aktivít, ktoré už existujú a spojiť ich do logického celku s novými akciami. Ako sa nám to podarilo, čo by sme mohli zlepšiť a ďalšie vaše názory si veľmi ceníme. Preto nám neváhajte dať spätnú väzbu či už osobne alebo prostredníctvom kontaktov na našej stránke.


VIAC: http://mestoinak.sk/suhrnny-program-festivalu/