Skip to main content

Pre žilinskú spoločnosť Istrofinal, ktorá na trhu s nehnuteľnosťami pôsobí už viac ako 15 rokov a špecializuje sa na rozvoj mestských infraštruktúr, výstavbu a revitalizáciu nehnuteľností, sme navrhli ďalšie dve logá, pre projekt Kasárne Brezno a pripravovaný projekt Kamence v Kysuckom Novom Meste. Logo Kamence je inšpirované najmä polohou a miestom realizácie projektu, ktorým je nábrežie rieky Kysuca, kde vznikne nové malé mestečko. Logo Kasárne Brezno vychádza z typografie samotného názvu, kde písmeno K vyjadruje motto: „Istrofinal, keď domov nájdeš vo svojom srdci.“


Logo Kamence
Logo Kasárne Brezno