Skip to main content

Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline sme pomohli s manuálom na umiestňovanie reklám v meste.

Keďže sa snažíme prispievať ku skrášľovaniu okolia a záleží nám na prostredí, v akom žijeme, bolo to jednoduché. Pri tvorbe reklám dôrazne zohľadňujeme okolité prvky a vizuál citlivo zasadzujeme do prostredia. Manuál reklamy v pamiatkovej rezervácii Žiliny sme dali dohromady spolu s architektkou Luciou Streďanskou, ilustrátorkou Broňou Schragge a s riaditeľom KPÚ v Žiline doc. Ing. Miloš Dudáš, PhD..


Manuál reklamy v pamiatkovej rezervácii Žilina si môžete stiahnuť TU.