Skip to main content

Oceňujem profesionálne a komplexné, finálne spracovanie grafických návrhov

a poskytnutý servis pri realizácii grafického dizajnu 29. Slovenských geodetických dní, vyplývajúce zo skúsenosti a kreativity Petra Dlhopolčeka.


Ing. Vladimír Stromček
Geodézia Žilina a. s.