Skip to main content

Osobné územia / Personal regions
Galéria Plusmínusnula


Mapu považujeme za zmenšený, generalizovaný obraz územia, či teritória prevedený do roviny pomocou určitým spôsobom definovaných vzťahov, ktorý podľa *zvolených hľadísk zobrazuje polohu, stav a vzťahy objektov a javov.


Vernisáž vo piatok 12. 2. 2016 o 17.00, výstava potrvá do ± 11. 3. 2016.


Fotografický súbor “osobné územia” je takouto (*alebo podobnou) mapou. Na rozdiel od kartograficky zmenšeného obrazu skutočnosti tu neprebehlo generalizovanie (vylúčenie nepodstatných skutočností a podrobností) zobrazenia reality, ale skôr manipulatívna koncentrácia na jeden, alebo viac atribútov (stôp zásahu) dokumentovaného teritória. Stopy zásahov vytvorených človekom zmenia charakter, vzťahy, alebo povahu krajiny tak, že sa stanú hlavným významovým hľadiskom tohto prenosu. Osobné územia sú mapami teritórií ľudských záujmov. Spôsob nazerania na obraz je tak viac čítaním máp ako insiderskou prechádzkou. Význam vystupuje skôr z kontextu ako zo zážitku. “Osobné územia” sú mapami oblastí záujmu, do ktorých človek zasiahol tak, aby sa vymedzil voči svetu a iným bytostiam svojho (a prípadne aj iného) druhu.


Eduard Kudláč (1972) – režisér, vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Svoje zameranie na hľadanie nových možností divadla cez pohyb a akciu rozvinul vo vlastnom združení phenomenontheatre, ktoré založil v roku 2000 ako nezávislú platformu pre súčasné divadlo. Intímnou formou myslenia sa pre neho v poslednom čase stala fotografia. Najosobnejšie témy realizuje práve cez ňu, mimo územia kamennej inštitúcie, jazyk však zostáva napriek rôznorodosti médií minimalisticky príznačný.


Txt: Eduard Kudláč