Skip to main content

Logo (z gréckeho logos = slovo, reč, zákon, pojem …).

Logo (značka) je grafický symbol firmy, podniku, organizácie, inštitúcie. Najlepšie logotypy v sebe na prvý pohľad odrážajú druh činnosti, ktorú firma prevádzkuje, ale ich grafické stvárnenie musí byť natoľko nekomplikované, aby si udržalo prehľadnosť na najrôznejších reprodukciách od vizitiek, hlavičkových papierov, exteriérovej reklame až po reprodukciu na reklamný perách.


Logo je zvyčajne kombináciou názvu, slov, symbolov či obrazov.

obrazové – napríklad Mercedes (trojcípa hviezda v kruhu symbolizuje vzdušnú, cestnú a vodnú dopravu)

slovné (logotyp) – napríklad Nestlé, je to značka zložená iba z písmen

znakové – napríklad 3M, IBM

kombinované – napríklad Škoda v kombinácii kruhovej značky s okrídleným šípom a logotypu ŠKODA, podobnú kombináciu používa aj Mercedes, Volkswagen i mnoho ďalších firiem.