Skip to main content

História sieťotlače siaha hloboko niekoľko storočí späť do Číny. Sietotlač vo výtvarnom umení najviac preslávil pop artový umelec Andy Warhol. Napriek tomu že sieťotlač je grafická technika, využíva sa hlavne ako priemyselná technológia.

Návrh – grafika

Grafický návrh prevedieme do 100% Black a tak ho následne môžme vyvolať ako pozitívny film. Pokiaľ je graficky návrh viacfarebný, vytvoríme si zostavovacie kríže ( pre neskoršie správne zostavenie sit, pre každú farbu ) a z každej farby nasledne vytvoríme samostaný výstup o 100% Black. Pokial náš navrh obsahuje bitmapy ( obrázky ) zadáme pre vyvolanie filmu  hodnotu rastru v LPI, alebo počte bodov na cm a pre jednotlivé farby ešte ich uhlovanie. ( pre tieto nastavenia existuju presne pravidla a vzorce o ktorých by sa dala spraviť samostatná prednáška ).

Priprav si svoj film

Ako prvá vec je príprava filmu. Grafika sa prekopíruje na priesvitnú fóliu (film), tá sa použije na nasvietenie sita a vytvorenie šablóny. Ako náhrada niekedy môže poslúžit aj laserova tlač na transparentnéj fólii alebo pauzovacom papiery. Nevýhodou je však pri precíznych grafikach ich nepresnosť a nedostatočná sítosť ( nepriepustnosť ) černe.

  sietotlac_ovrstvovanie.jpg

Natiahnutie emulzie

V tomto kroku je treba aplikovať alebo natiahnuť emulziu na sito použitím sieťotlačového korýtka. Emulziu je nutné aplikovať tak, aby sa vytvorila rovnomerná a tenká vrstva po zhruba celej ploche sita. Postup nanášania emulzie je najčastejšie 1 x z oboch strán sieťoviny a po presušení ešte podľa potreby potlačaného materiálu 1x z tlačovej strany pre dorovnanie ( tlačová strana je strana sita ktorá sa dotýka pri tlači potlačaného materiálu ). Emulzia je citlivá na svetlo, preto počas toho ako emulzia schne na site, je dobre držať sito v tme. Pre rýchlešie schnutie sa používajú sušiace boxi. Ideálna teplota rýchleho schnutia je cca 30`C.

  sietotlac_osvit.jpg

Svietenie sita

K nasvieteniu motívu na sito je potrebné silné svetlo (lampa), ktorá sa umiestni nad sito počas svietenia. Najvhodnejšie zdroje svetla pre nasvecovanie sú metalhalogénové lampi alebo ortuťové výbojky. Na sito z tlačovej strany sa umiestni film a sito sa umiestni do vakuového rámu, ktorým sa následne odsaje vzduch natoľko, že sklo pritlačí filmi k situ do takej miery, že okopíruju dokonale jeho povrch. Následne sa vákuový rám voči lampe nastaví kolmo.

Potom stačí zasvietiť lampu, dĺžka svietenia je individuálna, závisi to od mnohých faktorov, najlepšie je vyskúšať si viacere doby svietenia a nájsť ten najvhodnejší.

Po nasvietení sa sito položí do vaničky alebo dresu a veľkým tlakom vody sa musí vystriekať, či vymyť až kým sa neukáže motív. Treba dať pozor, aby sa odstránila všetka emulzia hlavne z miesta cez ktoré sa bude tlačiť motív. Avšak tlak vody nesmie jemne časti a body vyraziť zo sita.

Následne sa sito vysuší teplým vzduchom.

Keď je sito suché, je dobré ak sa ešte skontroluje, či niekde nie su prázdne body, ktoré je treba ešte dodatočne opraviť retušovacou emulziou, alebo sa môžu tieto miesta podlepiť kúskami lepiacej pásky.

Ako náhrada za vakuový rám je možné sito položiť vrchom dole na hrubý kus mäkkého a čierneho molitanu. Film sa umiestni na sito, na neho sa položí kus sklenenej tabule, tá sa zaťaží tak, aby sa všetky časti stlačili tesne k sebe. Následne môžme zasvietiť lampu.

  sietotlac_nastavenie.jpg

a. Zostavenie sita na stole

Sito sa najprv upevní do pántov na stole. Pred tlačou sa ešte páskou oblepia boky a rohy sita tak, aby sa prekryli miesta na vnútorných okrajoch sita, kde už nie je natiahnutá emulzia a zabránilo sa tak pretečeniu farby počas tlačenia cez tieto miesta.

 b. Zostavenie sita na karusole

 Karusol je zariadenie, kde na na pántoch je spoločne do kruhu alebo oválu upevnených naraz viacero sít, pod ktorými sa do kruhu otáča rovnaké alebo väčšie množstvo paliet ( dosiek na ktore sa pokladá potlačaný materiál ). V tomto prípade sa na jednu takúto paletu páskou na presne stanovené miesto dočasne nalepí jeden z filmov ( jedna farba – film ) a podľa zostavovacích krížov sa každé jedno sito podľa neho presne nastaví.

Registrácia papiera

Papier sa umiestni pod sito do polohy, ktorá najviac vyhovuje tlači vybraného motívu. Aby sa aj ďalšie kusi papiera umiestnili presne na to isté miesto ako prvý výtlačok, je dobré k rohom papiera nalepiť kúsky pásky tak, aby sa zaistilo, že ďalší papier sa ľahko umiestni na to isté miesto.

  sietotlac_tlac.jpg

Tlač

Farba sa naleje po šírke sita na vzdialenejší koniec sita smerom od tlačiara. Teraz treba farbu natiahnuť na sito držiac sito zdvihnuté nad stolom. Na natiahnutie vrstvy farby sa používa stierka , farba sa natiahne smerom k tlačiarovi, mali by sa úplne prekryť hlavné časti sita, kde je motív, ktorý sa bude tlačiť.Farba by sa mala natiahnút zľahka.

Papier sa umiestni pod sito a sito sa spusti dole. Stierku držíme obidvoma rukami a tlačí sa smerom dole a ťahom sa pritiahne k sebe. Takto sa pretlačí farba cez sito na papier. Uhol ktorý zviera stierka zo sitom ovplyvňuje vrstvu nanesenej farby, jej podtekanie a presnosť sútlače farieb. Primeraný uhol je 75` .  Po zdvihnutí sita po ťahu stierkou sa odporúča hneď znovu natiahnuť farbu ( predstierka ), aby farba nezasichala hlavne v tej časti sita, kde je motív ( pri textile sa používaju aj plastizolové farby, ktoré pri bežných podmiekach nezasichajú, vytvrdené sú až pôsobením tepla, cca 150`C po dobu 3 minuty ). Ak sa stane, že farba v site zaschne, treba sito nasprejovať vodou, alebo ho pretrieť vlhkou špongiou, alebo pri tlači syntetickými farbami, prislušným riedidlom a následne ho znovu roztlačiť na skušobnom papieri.

Farba sa počas tlače na site dolieva a výtlačky sa nechávajú voľne vyschnúť. ( textilné plastizolové farby sa sušia podľa špecifikácie pri prislušnej teplote a čase )

Pri tlači na karuzole sa tlačia všetky farby jedna za druhou a vytláčok sa odloží až plne vytlačený. Pri takejto tlači sa farby medzi sebou presúšajú na palete medzisušičom, pôsobením intenzívneho tepla po presne stanovenú dobu.

Pri potláčaní materiálov akými sú papier, PVC fólie, drevo, alebo sklo je nutné nastaviť medzi sitom a materiálom odskok – odtrh, je to vzdialenosť sita od potlačaného materiálu cca od 1 po 10 mm podľa potreby. Odtrh sa naopak nepoužíva pri potlači textilu, tam sa naopak sito priamo dotýka textilu.

 Čistenie

Po dotlačení sa farba zoškrabe zo sita a zo stierky naspäť do téglika s farbou. Sito sa vyberie z pántov a položí znova do vaničky, umyje sa vodou s pomocou špongie tak, aby na ňom nezostala žiadna farba. Najlepšie je znova ho vystriekať silným tlakom vody. Po tlačení syntetickými alebo plastizolovými farbami sa sitá vyčistia prislušnými riedidlami.

 Aby sa mohol tlačiť ďalší motív, je treba odstrániť zo sita aj emulziu a to odstraňovačom emulzie. Ten sa nastrieka na sito, chvíľu sa nechá pôsobiť a silným tlakom vody sa umyje. Po tomto kroku sa ešte odmastní špeciálnym prípravkom na odmastňovanie sít. Čisté sito sa nechá vysušiť a je pripravené znova k ovrstveniu emulziou a nasvieteniu nového motívu.

 A. Výhody sieťotlače

Silný nános farby, používanie presne namiešaných priamych odtieňov podľa medzinárodných vzorkovníkov akými sú Pantone alebo HKSN. Možnosť tlačiť špeciálnými farbami ako fluorescentné, UV, termocitlivé, laky, gleje atď. Možnosť potlačit od dreva cez sklo, kov, CD, kožu, papier, textil atď. Možnosť potláčat neobmedzené hrúbky materiálov a okrúhle či kónicke tvary.

 B. Nevýhody

 Náročná príprava, preto sa sietotlač nevypláca pri nízkych počtoch. Rastrovo obmedzená reprodukovateľnosť fotografií.

 C. Čo treba vedieť

Sitá majú svoju hustotu, teda množstvo vlákien na cm štvorcový, ktoré sa používajú podľa potreby prenosu množstva farby a druhu potlačaného materiálu. Príklady: napríklad pre potlač kachličiek sa používaju sieťoviny 15 vlákien na cm, pre textil sa používaju od 32 vlákien až po 77 vlákien, čím menej vlákien tým väčší nános, čím viac vlákien tým menší nános farby avšak možnosť detailnejšej grafiky. Pre tlač na papier a fólie sa používajú sieťoviny od 90 do 140 vlákien. Sieťoviny sa vyrábajú z polyesterových vlákien, monofilného nylonu a pokovovaného monofilného polyesteru, o rôznych hrúbkach a tvaroch vlákna v tkaní od 2 vlákien na cm až po 228 vlákien na cm. Rôzne sú tiež stierkove gumy, ktorými pretláčame farbu cez sito. Gumy sa vyrábajú v rôznych hrúbkach, výškach a tvaroch, a to oblé, klínové, najčastešie používané sú však ploché. Najdôležitejšia je však ich tvrdosť, ktorá sa označuje značením SH ( shore ), ich tvrdosť ovplyvňuje tiež množstvo pretlačenej farby a presnoť kopírovania obrazu.  Čím je stierková guma tvrdšia, tým presnejší prenos, ale menší nános farby. Stierky treba vyberať predovšetkým podľa potláčaného materiálu, nie je možné dostatočne pretlačiť farbu na textil tvrdou 90SH stierkou, naopak, mäkká 55SH stierka môže pri potlači PVC alebo skla prenášať také množstvo farby, že tá podteká a rozmazáva sa pod sitom. Správny výber zaručí ideálnu tlač J. Pred tlačou je dobré overiť si, či sa farba s materiálom spája a nebude sa olupovať. V takom prípade je treba pre daný materiál vybrať správnu farbu určenú práve k potlači daného materiálu, niekedy je však treba povrch materiálu ešte iónizovať.

Sieťotlač je technlógia založená na jednoduchom princípe, vyžaduje si však obrovské množstvo technických vedomostí a skúsenosti, pokiaľ chceme dosiahnuť dokonalý výsledok. Pri umeleckom diele nám však všetky vedomostné nedostatky môžu priniesť nečakané výsledky pri tlači a tieto chybičky sú pre dobré umenie zaujímavé.

www.yaxplus.sk / Maroš Obšivan